On mahdollista...

On mahdollista
katsoa näkemättä
nähdä tunnistamatta
tunnistaa käsittämättä
käsittää hyväksymättä

On mahdollista
katsoa ja nähdä
nähdä ja tunnistaa
tunnistaa ja tuntea
käsittää ja hyväksyä...
Jiiri Okas