YH3 (LOPS2016)

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

Kurssiin liittyvä mediatehtävä

Esittele yksin tai ryhmäsi kanssa kolme ajankohtaista globaalia uutista.Uutinen voi liitty suoraan oppikirjan aiheisiin tai voit valita mielestäsi kiinnostavat ja ajankohtaiset globaalit/ kansainväliset uutiset. Jokainen ryhmä esittelee uutisensa muille kurssin aikana alkaen. Ryhmäjako ja tarkemmat esittelyajanpäivät sovitaan kurssin alussa.
Palauta lyhyt tiivistelmä uutisistasi tälle alustalle.


Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.