Fysiikka

Kurssikuvaukset

Pakollinen kurssi

Fysiikka luonnontieteenä (FY1)

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

 • tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen

 • voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt

 • tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa

 • tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Lämpö (FY2)

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

 • lämpö ja lämpötila

 • kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine

 • kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia

 • mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde

 • energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta

 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua

Sähkö (FY3)

 • fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa

 • sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki

 • yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

 • sähköteho ja Joulen laki

 • kondensaattori, diodi ja LED komponentteina

 • sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä

 • sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen

 Voima ja liike (FY4)

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle

 • vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike

 • Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus

 • etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus

 • liikeyhtälö

 • momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa

 • liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset

 • liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki

 • mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset

  Jaksollinen liike ja aallot (FY5)

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa

 • tasainen ympyräliike

 • gravitaatiovuorovaikutus

 • harmoninen voima ja värähdysliike

 • aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen

 • aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot

 • ääni aaltoliikeilmiönä

 • mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

Sähkömagnetismi (FY6)

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa

 • magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä

 • varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä

 • sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki

 • generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla

 • sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio

 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

Aine ja säteily (FY7)

Keskeiset sisällöt

 • näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen

 • energian kvantittuminen

 • sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit

 • aaltohiukkasdualismi

 • atomiytimen rakenne

 • ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi

 • radioaktiivisuus ja hajoamislaki

 • säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö

 • tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä