Kemia

Kurssikuvaukset

Pakollinen kurssi

Kemiaa kaikkialla (KE1)

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

 • atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään

 • alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia

 • aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla

 • kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana

 • turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE2)

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta

 • orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla

 • avaruusrakenne ja isomeria

 • orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla

 • ainemäärä ja pitoisuus

 • työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus

 • aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia

Reaktiot ja energia (KE3)

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta

 • kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen

 • epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia

 • aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely

 • energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki

 • kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö

 • reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen

Materiaalit ja teknologia (KE4)

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa

 • metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari

 • atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä

 • hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot

 • sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi

 • kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen

 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu

 • yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa

 Reaktiot ja tasapaino (KE5)

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

 • kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä

 • homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen

 • happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset

 • tasapainoon liittyvät graafiset esitykset

 • homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely

 • tutkimustulosten ja -prosessin arviointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä