Lyhyt matematiikka

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit

Luvut ja lukujonot (MAY1)

Keskeiset sisällöt

 • reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta

 • funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta

 • lukujono

 • rekursiivinen lukujono

 • aritmeettinen jono ja summa

 • logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys

 • muotoa , x∈ℕ olevien yhtälöiden ratkaiseminen

 • geometrinen jono ja summa


Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2)

Keskeiset sisällöt

 • suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus

 • ongelmien muotoileminen yhtälöiksi

 • yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen

 • ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen

 • toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

Geometria (MAB3)

Keskeiset sisällöt

 • kuvioiden yhdenmuotoisuus

 • suorakulmaisen kolmion trigonometria

 • Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause

 • kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen

 • geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

Matemaattisia malleja (MAB4)

Keskeiset sisällöt

 • lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen

 • potenssiyhtälön ratkaiseminen

 • eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla

 • lukujonot matemaattisina malleina

 Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)

Keskeiset sisällöt

 • diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen

 • regression ja korrelaation käsitteet

 • havainto ja poikkeava havainto

 • ennusteiden tekeminen

 • kombinatoriikkaa

 • todennäköisyyden käsite

 • todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä

Talousmatematiikka (MAB6)

Keskeiset sisällöt

 • indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia

 • taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Matemaattinen analyysi (MAB7)

Keskeiset sisällöt

 • graafisia ja numeerisia menetelmiä

 • polynomifunktion derivaatta

 • polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen

 • polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä

Tilastot ja todennäköisyys II (MAB8)

Keskeiset sisällöt

 • normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet

 • toistokoe

 • binomijakauma

 • luottamusvälin käsite

  Paikallinen soveltava

  Abikurssi (MAB9)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä