Kurssikuvaukset

Pakollinen kurssi

Terveyden perusteet (TE1)

Keskeiset sisällöt

 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi

 • omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu

 • riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus

 • kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit

 • terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2)

Keskeiset sisällöt

 • perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen terveysvaikutukset

 • terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua

 • ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki

 • seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys

 • mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät

 • erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen

 • työhyvinvointi ja ergonomia

 • turvallisuus ja väkivallan ehkäisy

 • media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta

Terveyttä tutkimassa (TE3)

Keskeiset sisällöt

 • yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen

 • terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat

 • terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, terveyserojen kaventaminen

 • terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen

 • keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, potilaan oikeudet

 • globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä