6.2.2 Itsenäisesti suoritettu kurssi

Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Kurssin opettaja päättää, arvostellaanko kurssi numerolla vai suoritusmerkinnällä.

Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän laaja-alaisesti kurssin kokonaisuuden kannalta.