Tietotekniikka

TIETOTEKNIIKKA

Tietotekniikkaa käytetään kaikkien aineiden opiskelussa apuna, mutta toisaalta se on myös itsenäinen oppiaine. Opetuksen pitäisi ottaa molemmat asiat huomioon. Yhteiskunnan toiminta perustuu suurelta osin tietotekniikkaan, joten opiskelijalla pitäisi olla käsitys mitä tietoteknisiä valmiuksia häneltä vaaditaan. Teknologian, viestinnän ja mediataitojen hallinta ovat nykyään perustaitoja.

Arviointi

Kurssit arvioidaan merkinnällä hyväksytty/hylätty suoritus. Opiskelija voi myös saada numeron, jos hän sitä pyytää.

SOVELTAVAT KURSSIT

1. Tietotekniikan perusteet
Kurssi sopii lukiossa tarvittavien perustaitojen hankkimiseen. Kurssilla käydään läpi tietotekniikan perusteita: tekstinkäsittely (MS Word), taulukkolaskenta (MS Excel), esitysgrafiikka (MS PowerPoint), tiedostojen pakkaaminen ja purkaminen, ohjelmien asentaminen, sähköpostin käyttö, liitetiedostot ja tiedon haku Internetistä. Kurssi voidaan korvata Jyväskylän Yliopiston informaatioteknologian laitoksen kursseilla.

2. Tutkielmakurssi
Kurssi antaa valmiudet tutkielman tekemiseen lukiossa ja myös jatko-opinnoissa. Harjoitellaan Word-tekstin muokkausta, mm. Excel-kaavioiden ja taulukoiden sekä kuvien muokkaamista ja liittämistä Word-tekstiin. Kurssin aikana on myös mahdollista suorittaa jonkin muun aineen kurssi tekemällä tutkielma. Tästä on sovittava erikseen aineenopettajan kanssa.

3. Internet – verkkokurssi
Tutustutaan Internetin rakenteeseen ja palveluihin. Syvennetään tiedonhakutaitoja mm. tutustumalla Internetin julkisiin tietokantoihin. Käydään läpi tietoturvan ja tekijänoikeuksien keskeisimmät asiat. Opetellaan kotisivujen teon alkeet. Kurssi voidaan korvata Jyväskylän Yliopiston informaatioteknologian laitoksen kursseilla.

4. Ohjelmoinnin alkeet
Opiskellaan ohjelmoinnin alkeet Visual Basic -ohjelmointikielellä. Kurssi voidaan korvata Jyväskylän Yliopiston informaatioteknologian laitoksen kursseilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä