Oppilaan poissaolot

Poissaolojen selvittäminen

Huoltaja selvittää poissaolot luokanvalvojalle Wilman kautta, sähköpostilla, soittamalla, tekstiviestillä tai paperimuotoisesti. Suosittelemme Wilman käyttämistä.

Menettelytapa, kun oppilaalla on luvattomia poissaoloja:

  • luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajiin, jos selvitystä poissaolosta ei tule seuraavaan luokanvalvojan tuokioon mennessä (viikoittain torstaina klo 12–12.15)
  • aineenopettaja ottaa yhteyttä kotiin /luokanvalvojaan, mikäli kurssin suorittaminen vaarantuu poissaolojen vuoksi
  • toistuvat luvattomat poissaolot johtavat siihen, että koulu tekee asiasta lastensuojeluilmoituksen.

Ennalta sovittu poissaolo (esim. lomamatka): Huoltajan tulee hakea poissaoloa luokanvalvojalta tai yli viiden koulupäivän poissaoloa rehtorilta ennen poissaoloa. Hakemiseen on Wilmassa paperilomake. Oppilaan pitää itse selvittää loman aikaiset kotitehtävät ja muut työt opettajiltaan ennen matkaa.