Englanninkieliset luokat

Englanninkieliset luokat

Viitaniemen koulussa järjestetään englanninkielistä opetusta kaikilla kolmella yläkoulun luokka-asteella.

Suurin osa Viitaniemen koulun englanninkielisten luokkien oppilaista on opiskellut Kortepohjan alakoulun englanninkielisillä luokilla. Osa oppilaista tulee muilta alakouluilta yleensä siksi, että heidän englanninkielen taitonsa on niin vahva, että englannin opiskelu A1-kielenä ei tarjoa heille tarpeeksi haastetta. Tällöin heidät otetaan oppilaiksi haastattelun, mahdollisen pienen kielitestin sekä huoltajien kanssa käytävän keskustelun perusteella. Luokilla opiskelee myös useita ulkomaisia nuoria, jotka asuvat Jyväskylässä lyhyen aikaa esimerkiksi vanhempien työtilanteen vuoksi.

Englanninkielisillä luokilla englanniksi opiskellaan pääsääntöisesti teoria-aineita. Taito- ja taideaineissa, joiden osuus varsinkin 7. luokalla on suuri, oppilaat on integroitu suomenkielisiin ryhmiin ja opetus on suomenkielistä. Toki opettajilla on valmius ohjata oppilaita ainakin jonkin verran myös englannin kielellä.

Oppimateriaalina käytetään joko englannin- tai suomenkielisiä oppikirjoja, opettajien itse valmistamaa englanninkielistä materiaalia ja mm. internetin autenttisia opetussisältöjä. Lisäksi oppilaat tuottavat itse opiskelumateriaalia.

Opintojen sisällöt ja tavoiteet määräytyvät opetussuunnitelman mukaan kaikissa muissa aineissa paitsi englannin kielessä. Englannissa oppimateriaaleina käytetään brittiläisiä oppikirjoja, jotka on tarkoitettu englantia toisena kielenä opiskeleville, mutta jotka vaatimustasoltaan ovat huomattavasti haastavampia kuin suomenkielisten oppilaiden englannin tunneilla käyttämät materiaalit. Päättöarviointi englannin kielen osalta tehdään kuitenkin A1-kielen päättöarvioinin kriteerien mukaisesti, jotta englanninkielisen luokan oppilaiden yhdnvertaisuus suomenkielellä opiskelleiden oppilaiden kanssa turvataan toisen asteen opintoihin siirryttäessä.

Suomea oppilaat opiskelevat joko äidinkielenä tai toisena kielenä. Äidinkielen opettajat arvioivat oppilaiden suomen kielen taidon ja tekevät jaon tarvittaessa myös huoltajia kuullen.

Viitaniemen koulussa toteutetaan myös ns. kielirikasteista eli CLIL-opetusta pienimuotoisesti kotitaloudessa sekä joillakin kemian ja fysiikan kursseilla.

Englanninkielisten luokkien luokanvalvojina ovat Merja Sinnemäki (merja.sinnemaki@edu.jyvaskyla.fi) ja Anne Yliniemi (anne.yliniemi@edu.jyvaskyla.fi) ja he antavat mielellään lisätietoja Viitaniemen koulun englanninkielisistä luokista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä