Koulun säännöt

Säännöt oppilaalle

Viitaniemen koulun toimintasäännöt

 

Opiskellaksemme kaikille turvallisessa kouluyhteisössä, yhdenvertaisina ja toisiamme kunnioittaen noudatamme seuraavia toimintasääntöjä.


Koulumme jäsenillä on oikeus henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen koulupäivän aikana, mukaan lukien siirtymiset, vierailut, opintoretket ja tapahtumat. Käyttäydymme rehellisesti ja toimimme avoimesti hyviä tapoja noudattaen kaikissa tilanteissa.

 • Noudatamme terveellisiä elämäntapoja, ulkoilemme välitunneilla, emme tupakoi, emmekä käytä päihteitä.
 • Oleskelemme välitunneilla vain koulun pihaan kuuluvalla välituntien viettoalueella tai välituntiauloissa.
 • Välituntialue on koulun edessä oleva yläpiha, koulun päädyssä oleva teatteri ja koulun alapihalla oleva toimintapiha. Liikuntasalin taka-alue, pysäköintialue ja huoltopiha eivät kuulu välituntialueeseen. Sisätilojen oleskelualueet ovat auloissa.
 • Emme poistu koulualueelta välituntien ja ruokavälitunnin aikana ellei huoltajan kanssa ole erityisesti sovittua syytä.
 • Siirrymme liikuntatuntien suorituspaikoille ja opintovierailuille lyhintä mahdollista reittiä, liikennesääntöjä, varovaisuutta ja opettajan antamia ohjeita noudattaen.
 • Asioimme vain tarvittaessa pyörien ja mopojen säilytykseen tarkoitetuilla alueilla, muistamme lukita pyörämme.

Ruokaillessa noudatamme hyviä tapoja ja kunnioitamme ruokailurauhaa.

 • Siirrymme ruokailuun opetusryhmissä omalla ruokailuvuorolla.
 • Emme etuile ruokajonossa ja otamme ruokaa sopivan määrän.
 • Ruokailemme ja nautimme välipalamme ruokalassa ilman reppuja, päähineitä ja ulkoiluvaatteita.
 • Jätämme oman ruokailupaikan siistiksi ja palautamme ruokailuvälineet niille osoitettuun paikkaan sekä kiitämme kohteliaasti.

Kouluyhteisön jäseninä olemme vastuussa yhteisestä omaisuudesta ja ympäristöstä sekä kunnioittamme omaa ja toisen omaisuutta.

 • Ilmoitamme vahingosta tai ilkivallasta koulun henkilökunnalle.
 • Vahingontekijä tai sen aiheuttaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon sekä yhteisen omaisuuden että yksityisen omaisuuden osalta.
 • Emme huolimattomuudella tai tarkoituksellisesti aiheuta haittaa tai vaaraa
 • Pidämme huolta kouluympäristön siisteydestä, siivoamme aina omat jälkemme.
 • Emme pidä koulussa mukanamme päihdyttäviä aineita tai tupakkatuotteita, opettajan niitä havaitessa luovutamme ne opettajalle.
 • Emme tuo kouluun vaaraa aiheuttavia esineitä tai aineita. Niiden tarkistamiseen ja poisottamiseen opettajilla on oikeus epäiltäessä niitä oppilaalla olevan.
 • Oppilaskaappi voidaan tarkistaa mikäli epäillään siellä olevan vaaraa aiheuttavia esineitä tai aineita.

Annamme työrauhan jokaiselle kouluyhteisömme jäsenelle.

 • Saavumme oppitunneille ajoissa, tarvittavat opiskeluvälineet mukana ja annetut tehtävät suoritettuina.
 • Oman viihtyvyyden ja siisteyden lisäämiseksi jätämme ulkovaatteet ja -jalkineet niille osoitettuun paikkaan.
 • Noudatamme oppitunneilla opettajan antamia ohjeita ja annamme työskentelyrauhan jokaiselle.
 • Osa työrauhaa on henkinen koskemattomuus. Tämä tarkoittaa, ettemme nimittele toisia, estä heitä osallistumasta tai kiusaa muulla tavoin.
 • Puutumme myös kouluyhteisön jäsenten väliseen häirintään (esim. elektronisin laittein tapahtuva viestintä).
 • Epäasiallista käytöstä tai kiusaamista havaitessa olemme velvollisia kertomaan asiasta koulun henkilökunnalle.
 • Opettajalla on oikeus ottaa häiritsevä esine tai aine pois oppilaalta mikäli oppilas häiritsee sillä opetusta.

Lisäksi opetustilanteissamme noudatetaan perusopetuslain 36 §:n ja perusopetusasetuksen 18 §:n mukaisia käytänteitä (kurinpitorangaistukset).

 • Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä ensisijaisesti kasvatuskeskusteluun enintään kahdeksi tunniksi. Hänelle voidaan antaa jälki-istuntoa tai kirjallinen varoitus.
 • Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.
Toimimme pelastautumis- ja vaaratilanteissa rauhallisesti ja toisiamme auttaen.
 • Noudatamme rehtorin ja vastuussa olevan opettajan antamia toimintaohjeita pelastautumissuunnitelman mukaisesti.
 • Toimimme ripeästi ja lisävaaraa aiheuttamatta.
 • Ilmoitamme välittömästi kouluyhteisömme aikuiselle havaitsemamme vaaraepäilyn.

Näiden järjestyssääntöjen lisäksi noudatamme koulussamme perusopetuslakia ja -asetusta, järjestyslakia, kaupungin järjestyssääntöjä, Viitaniemen koulun pelastus- ja kriisisuunnitelmaa sekä siihen liitettyjä toimintasuunnitelmia ja ohjeistuksia poissaoloista, tupakoinnista, mielenterveyskysymyksistä, tapaturmista, onnettomuuksista, kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä