Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempainillat, vanhempainyhdistys, yhteydenpito

Koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. Koulussa on henkilökunnan ja vanhempien yhteistyötä tehty jo pitkään. Se on omalta osaltaan luonut kouluun viihtyisät, terveelliset ja oppimiseen motivoivat puitteet ja ilmapiirin. Vanhempainyhdistyksen kautta meillä on mahdollisuus seurata läheltä koulun elämää.

Jokainen Viitaniemen koulun oppilaan huoltaja voi olla vanhempainyhdistyksen jäsen. Yhdistyksen nettisivut: https://peda.net/jyvaskyla/viitaniemenkoulu/huoltajalle/v2