Unesco

Unesco-koulu

Unesco on toisen maailmansodan jälkeen perustettu YK:n alainen kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö, joka toimii 191 maassa. Unescon päätavoite on edistää kansojen välistä yhteistyötä.

Unesco ASPnet (ASPnet = Associated Schools Project Network) kouluverkkohanke on käynnistetty vuonna 1953 ja toimii nykyään 180 maassa. Mukana on yhteensä noin 9000 oppilaitosta, joista noin 70 on suomalaisia. ASPnet-verkon tavoitteena on saada lapset ja nuoret ajattelemaan ja toimimaan kansainvälisesti.