Kiusaamisen vastainen toimintamalli

Kiusaamisen vastaisen toimintamallin pääkohdat

Suunnitelmallinen ennaltaehkäisy

 • Jokaiseen kouluun perustetaan tiimi tai nimetään vastuuhenkilö, joka koordinoi ja ylläpitää kiusaamisen vastaista työtä omassa yksikössä.
 • Tutustuminen, ryhmäyttäminen sekä yksinäisyyden ehkäiseminen jatkuvat läpi lukuvuoden.
 • Tunne-, turva- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen sisältyy hyvinvoinnin vuosikelloon.
 • Koulutason kyselyt ja luokan sisäiset kyselyt.
 • Koko kouluyhteisö puuttuu kiusaamiseen matalalla kynnyksellä ja systemaattisesti.
 • Henkilökunta, oppilaat sekä huoltajat tiedostavat ja oppivat tunnistamaan kiusaamisen riskitekijöitä ja kiusatuksi joutumisen tunnusmerkkejä.
 • Henkilöstö sitouttaa oppilaat kiusaamisen vastaiseen työhön ja turvallisen kouluympäristön luomiseen.

Kiusaamiseen puuttuminen

 • Kaksi aikuista keskustelee ensin kiusatuksi joutuneen kanssa ja tämän jälkeen kiusanneiden oppilaiden kanssa, jotta kukin oppilas tulee kuulluksi.
 • Huoltajia tiedotetaan tapahtuneesta ja keskusteluista saman päivän aikana.
 • Kaikki kiusaamistapaukset kirjataan Wilman muistioon kiusaamistilanteista. 
 • Jos kiusaamistilanteen epäillään täyttävän rikoksen tunnusmerkit, ilmoitetaan huoltajille ja ollaan matalalla kynnyksellä yhteydessä poliisiin.
 • Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus tai lastensuojeluilmoitus ja rikosilmoitus.
 • Koulumatkan aikana tapahtuneesta kiusaamisesta ilmoitetaan huoltajille ja tarvittaessa tarjotaan tukea tilanteen selvittämiseksi, esim. sovittelu. 

Seurantavaihe ja jälkituki

 • Tilannetta seurataan säännöllisesti ja varmistetaan oppilaan kokemus turvallisuudesta koulussa ja koulumatkoilla.
 • Järjestetään vahvempi ennaltaehkäisevä tuki ja seuranta luokkaan.
 • Arvioidaan sekä kiusatuksi joutuneen että kiusanneen oppilaan ja ryhmän tuen tarve ja sovitaan tarvittaessa tukitoimet opiskeluhuoltopalveluiden kanssa.

Koulun ulkopuoliset tukitoimet ja muuta materiaalia

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä