Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MONO)

MONO Jyväskylässä

Jyväskylässä monialaisia oppimiskokonaisuuksia (MONO) toteutetaan valtakunnallisten opetussuunnitelmaperiaatteiden mukaan. Jyväskylän paikallisia tarkennuksia ja painotuksia ovat:

  • Tiimi/ koulu/ lähikoulut yhdessä (opetushenkilöstö ja oppilaat yhdessä eri oppiaineiden lähestymiskulmista) toteutettavat lukuvuoden aikana ilmiölähtöisiä, monialaisia oppimiskokonaisuuksia.
  • Koulukohtaisesti kokonaisuus rakennetaan ja toteutetaan niin, että oppilaiden elämismaailmasta nousevat aidot ja kiinnostavat ilmiöt päätyvät käsittelyn keskiöön.
  • monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan koulussa vähintään 60 tuntia lukuvuoden aikana ja niin, että jokaiselle oppilaalle tulee lukuvuoden aikana tilaisuus osallistua vähintään yhteen oppimiskokonaisuuteen.
  • Kaikki kuhunkin monialaiseen osallistuvat oppilaat ja opettajat osallistuvat oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen yhteisvastuullisesti.
  • Oppilaat toimivat monimuotoisissa ryhmissä (mm. vuosiluokat, sukupuoli)
  • Myös koulun ulkopuolisia yhteistyökumppaneita osallistetaan suunnitteluun ja toteutukseen
  • Koulut täsmentävät toteutuksen lukuvuosisuunnitelmassaan
  • Jyväskylän kaupungin kouluille valitaan oppilaiden ehdotusten perusteella yhteinen opiskeltava ilmiö lukuvuoden suunnitteluvaiheessa.

Hyvinvointioppiminen

Jyväskylässä noudatetaan Hyvinvointi ja turvallinen arki - ohjelmaa.

Osallisuus ja yhteistyökumppanit

Oppilaat ovat mukana suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Vanhempien osallisuus huomioidaan ja mahdollistetaan. Monipuoliset yhteistyökumppanit (esim. nuorisopalvelut ja muut yhteistyökumppanit) ovat mukana toteuttamassa monialaista kokonaisuutta.

Seuranta, arviointi ja kehittäminen

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arvioinnissa painottuvat ryhmätyöskentelytaidot, arviointimenetelminä erityisesti vertais- ja itsearviointi. Monialaisen oppimisjakson näyttöjä käytetään osana oppiaineiden arviointia.

Oppimiskokonaisuuden arvioimiseksi sekä oppilailta että opettajilta ja mahdollisuuksien mukaan muilta toimijoilta kerätään palautetta oppimiskokonaisuuden aikana ja sen päätyttyä. Lukuvuosikertomuksen yhteydessä arvioidaan ja suunnitellaan seuraavan lukuvuoden monialaiset oppimiskokonaisuudet.

Monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä