Opiskelija - ja oppilashuoltolaki

Uusi oppilas - ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014 alkaen. Koulumme oppilashuollolliset toimintamallit vähitellen muovautuvat uutta lakia vastaaviksi.

Lakiin pääset tutustumaan alla olevan linkin kautta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287