Ajankohtaista

Ajankohtaiset TVT-asiat 2021-2022

TVT-uutiskirje Lokakuu 2021 / 1

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Uudetlukutaidot.fi -koulutusta opettajille
 2. Helppariedu käyttöön kaikissa tukipyynnössä 
 3. PrimusKurren konekohtaisten sovellusten käyttöönotto lokakuun loppuun mennessä
 4. Monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto o365 -palveluihin lopuille kouluille
 5. Muistutus Wilman monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotosta
 6. Laitehankinnat siirtyvät Atean verkkokauppaan


1) Uudetlukutaidot.fi -koulutusta opettajille

Opetushallituksen rahoituksella järjestettävään Uudet lukutaidot Keski-Suomessa -täydennyskoulutukseen on vielä jonkun verran paikkoja jäljellä. Koulutus on suunnattu esi- ja perusopetuksen opettajille vuosiluokkakokonaisuuksittain (esi-2, 3-6, 7-9). Koulutuksessa saat kattavan käsityksen TVT:n ja ohjelmoinnin opetuksen tueksi luoduista osaamisen kuvauksista (Uudetlukutaidot.fi) sekä saat vertaisryhmän juuri oman ikäluokkasi opettajista. Kouluttajina toimivat Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan ja Opettajankoulutuslaitoksen opettajat. Ilmoittautuminen ensin hankesivuston kautta, jotta paikka varmistuu. Koulutukseen hyväksytyt voivat tehdä SAP-ilmoittautumisen koodilla 50114696. Tuolloin ilmoittautuu samalla kaikkiin koulutuksen tämän lukuvuoden lähi- ja etäosioihin.

Lisätietoja:
Päivi Katainen, 040 620 7298, paivi.katainen@laukaa.fi
Riina Sutinen, 050 321 9927, riina.sutinen@jyvaskyla.fi 

2) Helppariedu käyttöön kaikissa tukipyynnössä 

Tästä eteenpäin Helppariedu (https://helppariedu.jyvaskyla.fi) on ensisijainen tukikanava kaikille tukipyynnöille (hallintoverkosta tukipyynnöt edelleen https://helppari.jyvaskyla.fi). Puhelimitse ja sähköpostilla tulevat yhteydenotot (Yhteystiedot (peda.net)) käsitellään kuitenkin edelleen, mutta niistäkin luodaan tukipyynnöt eli tiketit Helpparin puolelle. Helppariedun tikettimasterina toimii Matias Moilanen. Näin varmistamme, että Helppariin tulleet tukipyynnöt päätyvät käsittelyyn kohtuullisessa ajassa ja niihin liittyy myös seuranta, miten ja missä ajassa asiat ratkeavat.

Helppariedun etuna on, että asiat eivät jää yhden henkilön taakse ja tukipyynnöt tilastoituvat. Saamme tilastoinnin myötä tietoomme, mitkä palvelut vaativat eniten tukea, ja osaamme jatkossa panostaa niiden kehittämiseen. Tukipyyntöjen ja niihin liittyvän viestinnän keskittäminen yhteen kanavaan auttaa TVT-tiimiläisiä työskentelemään tehokkaammin yhdessä, sekä jakamaan tukipyyntöjä osaamisalueittain.

Voitte laittaa helppariedun kautta kaikki opetusverkon laitteisiin, hankintoihin, palveluihin, verkkoihin, tietosuojaan jne. liittyvät tuki- ja konsultointipyynnöt.

Mikäli helppariedu pyytää sinua kirjautumaan, kirjaudu edu.jyvaskyla.fi -tunnuksilla. 

Lisätietoja: Matias Moilanen, 040 523 5882, matias.moilanen@jyvaskyla.fi.


3) PrimusKurren konekohtaisten sovellusten käyttöönotto lokakuun loppuun mennessä

Primusta ja PrimusKurrea on tähän asti käytetty keskitetysti palvelimelta, mutta nyt olemme siirtymässä konekohtaiseen sovellukseen, jonka jokainen käyttäjä asentaa itselleen Tietohallinnon ohjelmakatalogista (Software Center). Asennus onnistuu varmasti jokaiselta oheisen ohjeen avulla:

PrimusKurren konekohtaisen sovelluksen asennusohje

Muutoksen tarkoituksena on parantaa tietoturvaa, sekä tuoda helpotusta versiopäivitysten asentamiseen. Kirjautuminen onnistuu samoilla tutuilla tunnuksilla ja ulkoasu pysyy ennallaan. Ainoa muutos PrimusKurren käytössä on kirjautumisvaiheen kouluvalinta. Pääkäyttäjät ja muut usean koulun asioita käsittelevät käyttäjät jättävät "Koulu"-kentän tyhjäksi, mutta yhden koulun asioita käsittelevät käyttäjät valitsevat koulun listasta tämän ohjeen mukaan:

Primus kirjautumisohje & kouluvalinta

Takaraja siirtymiseen on lokakuun 31. päivä, jolloin keskitetty sovellus poistetaan käytöstä. Siihen asti on siis mahdollista käyttää molempia vaihtoehtoja. Suosittelemme kuitenkin asentamaan sovelluksen jo hyvissä ajoin, jotta mahdolliset käyttöönottoa koskevat ongelmat tulevat esille ennen vanhan sovelluksen poistumista.

Lisätietoja ja tukea: Matias Moilanen, 040 523 5882, matias.moilanen@jyvaskyla.fi tai https://helppari.jyvaskyla.fi/


4) Monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto o365 -palveluihin lopuille kouluille

Suurimmalla osalla kouluista monivaiheinen tunnistautuminen työsähköpostin ja muiden o365 pilvipalveluiden osalta otettiin käyttöön jo viime keväänä. Nyt viimeistenkin seitsemän koulun osalta monivaiheinen tunnistautuminen eli MFA kytketään päälle seuraavan aikataulun mukaisesti:

ma 25.10.2021
Keski-Palokan koulu
Kypärämäen koulu
Korpilahden yhtenäiskoulu

ti 26.10.2021
Keltinmäen koulu
Kortepohjan päiväkotikoulu
Tikan koulu
Keljonkankaan yhtenäiskoulu

Monivaiheinen tunnistautuminen tehdään puhelimen authenticator-sovelluksen tai tekstiviestikoodin avulla. Toimintaperiaatteen voit katsoa tästä videosta:
https://dreambroker.com/channel/03muixhn/2eazs2ft

Huomioitavaa:
 • Käyttöönottoa varten tarvitaan henkilökunnan työpuhelinnumerot. Tarkistakaa siis, että Primukseen kirjatut numerot ovat ajan tasalla. Opettajat ja ohjaajat voivat tarkastaa ja korjata työnumeronsa itsekin wilman lomakkeen kautta.
 • Luotetut laitteet (opetusverkon Windows-tietokoneet tai työpuhelimet) eivät jatkossakaan kysy kaksivaiheista tunnistautumista.
 • Monivaiheinen tunnistautuminen pyydetään, kun kirjaudut ei-luotetulla laitteella (esim. kotikoneella, Chromebookilla tai henkilökohtaisella puhelimella) Office 365 –palveluun tai työsähköpostiin. Todennus tarvitaan myös MPASS-kirjautumista hyödyntäviin palveluihin, kuten SanomaProlle ja Studeoon.
 • Vinkki: Kun käytät usein samalla laitteella monivaiheista tunnistautumista vaativaa palvelua, valitse kirjautuessa “muista minut tällä laitteella”, jonka jälkeen tunnistautuminen säilyy muutamien viikkojen ajan.
 • Office-sovellusten työpöytäversiot toimivat MFA-kytkennän jälkeen vain luotetuilla laitteilla. Muilla kuin luotetuilla laitteilla Office-sovelluksia on jatkossa käytettävä selaimen kautta.
 • Suurimmat muutokset monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotosta aiheutuu hallintokäyttäjille (es.rehtorit), joilla on hallintoverkon tietokone ja puhelin. Hallintoverkon laitteet eivät ole luotettuja laitteita opetusverkon puolella, joten näillä laitteilla opetusverkon o365 palveluita on käytettävä selaimen kautta ja niihin vaaditaan monivaiheinen tunnistautuminen.

Ohjeita:


Lisätietoja: Ville Sakomaa, 050 516 3582, ville.sakomaa@jyvaskyla.fi.
Tuki:
https://helppariedu.jyvaskyla.fi


5) Muistutus Wilman monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotosta

Wilman monivaiheinen tunnistautuminen lisää merkittävästi Wilman tietoturvaa. Monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönottoa edellytetään kaikilta niiltä opetushenkilöstöön kuuluvilta, joilla on henkilökohtainen Wilma tunnus ja työnantajan antama puhelin. Monivaiheista tunnistautumista ei voida pakottaa teknisesti päälle (Wilman ominaisuus), vaan käyttäjät kytkevät sen päälle itse.

Monivaiheisen tunnistautumisen on ottanut käyttöön noin 500 opetushenkilöstöön kuuluvaa. Tämä on kolmas muistutus asiasta ja viimeistään nyt se on otettava käyttöön mahdollisimman pikaisesti. Tarkistamme käyttöönoton tilanteen seuraavan kerran 1.10.

Lisätietoja: Jarkko Lampinen, 050 401 0402, jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi 
Tuki:
https://helppariedu.jyvaskyla.fi


6) Laitehankinnat siirtyvät Atean verkkokauppaan

Tietokoneiden ja chromebookkien hankinta on siirtymässä nykyiseltä hankintasopimuskumppanilta Inmics Nebulalta kuntien Tieraan ja edelleen Atean verkkokauppaan. Yksittäisten laitteiden tilaaminen Inmicsiltä on edelleen mahdollista, mutta isossa mittakaavassa tietokoneiden ja chromebookien hankinta on muutostilassa.

Siirto Inmicsiltä Ateaan on ollut iso syksyn mittainen prosessi, jonka lopputuloksena varsinainen tilausten siirtyminen Ateaan tapahtuu lähiviikkojen kuluessa. Siihen saakka joudumme siirtämään ”tilausjonoa” eteenpäin kunnes tilaaminen on mahdollista. Tavoitteena on Atean mukaantulon myötä nopeuttaa ja automatisoida hankintaprosessia. Nyt meillä on sekä koronan aiheuttamien toimitusvaikeuksien vuoksi että tämän muutoksen myötä isohko ruuhka odottamassa tietokoneiden tilauksissa. Toivomme siis kärsivällisyyttä.  

Jatkossa tilaaminen verkkokaupasta pyritään mahdollistamaan TVT-tiimin lisäksi valituille koulujen TVT-yhdysopettajille itsepalveluna. Mahdollisesti TVT-opettaja pääsee samalla tilaamaan tietokoneiden lisäksi myös muita tietokoneen oheislaitteita sekä STEM-pelejä/laitteita. Tästä välitetään myöhemmin informaatiota, kun asiat tarkentuu.

Lisätietoja: Pasi Pohjola, 050 511 9918, pasi.pohjola@jyvaskyla.fi

TVT-uutiskirje Syyskuu 2021 / 1

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Wilman huolisignaali on otettu käyttöön
 2. Muistutus Wilman monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotosta
 3. TVT-tiimissä on aloittanut uusi ICT-asiantuntija Matias Moilanen
 4. Helppariedun käyttö laajenee
 5. Wistec Online oppimisympäristö työntekijöille
 6. Googlen lisenssitason nosto on mahdollista yksittäisille opettajille
 7. Työpuhelinnumeroiden päivitys Wilman kautta 
 8. Koulujen sometilit
 9. DigiOne -hankkeen infotilaisuus


1) Wilman huolisignaali on otettu käyttöön

Wilman huolisignaali on otettu käyttöön 22.9.2021. Huolisignaali lähetetään luokanopettajan tai luokanohjaajan sähköpostiin. Sähköpostiviestissä on suora linkki Wilma-lomakkeeseen, jolla opettaja kuittaa miten huolisignaaliin on reagoitu. Wilma -lomake löytyy myös valitsemalla Wilmassa haluttu oppilas > Lomakkeet > Huolisignaalin täyttö. Lomake on oppilaskohtainen ja helppo täyttää. Valmiin päivämäärän viereen kirjataan yhteen tekstikenttään, miten huolisignaaliin on reagoitu (esim. ”otettu yhteyttä kotiin”). 

HUOM! Nyt ensimmäisessä ajossa on yhdestä oppilaasta saattanut lähteä kerralla useampi sähköpostiviesti, mikäli oppilaalla on jo ehtinyt ylittyä useampi huoliraja. Jatkossa viestejä tulee sitä mukaan, kun huolirajoja ylittyy. Tarvittessa voit kysyä koosteista koulusihteeriltä.

Tässä vielä muistutuksena asiasta aiemmin lähetty viesti:

1.8.2021 alkaen kaikissa Jyväskylän perusopetuksen kouluissa otettiin käyttöön yhtenäinen koulupoissaoloja ennaltaehkäisevä ja poissaoloihin puuttumisen malli. Malliin liittyvä perehdytysmateriaali, jota on hyödynnetty myös koulujen VESO-päivissä, löytyy Peda.netistä osoitteesta https://peda.net/jyvaskyla/poske/opspedagogisetmateriaalit/koulupoissaolomalli .

Poissaolomallin tehokkaan toteuttamisen kannalta on erittäin tärkeää, että poissaoloihin reagoidaan systemaattisesti, johdonmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Luvattomiin ja muihin huolta herättäviin koulupoissaoloihin reagoidaan aina välittömästi. Jotta luokanopettaja tai luokanohjaaja voisi helposti seurata poissaolojen kumulatiivista määrää, Wilma alkaa 22.9.2021 lähtien lähettää ns. huolisignaaleja poissaolomalliin kirjattujen tuntirajojen ylittyessä.

Lisätietoja (huolisignaalin tekninen toimivuus): Matias Moilanen, 040 5235882, matias.moilanen@jyvaskyla.fi.
Lisätietoja (Koulupoissaolomalli) : Minna Kuutti, 050 4708662 , minna.kuutti@jyvaskyla.fi.

2) Muistutus Wilman monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotosta

Wilman monivaiheinen tunnistautuminen lisää merkittävästi Wilman tietoturvaa. Monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönottoa edellytetään kaikilta niiltä opetushenkilöstöön kuuluvilta, joilla on henkilökohtainen Wilma tunnus ja työnantajan antama puhelin. Monivaiheista tunnistautumista ei voida pakottaa teknisesti päälle (Wilman ominaisuus), vaan käyttäjät kytkevät sen päälle itse.

Monivaiheinen tunnistautuminen piti ottaa käyttöön 15.9. mennessä, mutta viimeistään nyt on hyvä hetki tehdä sen käyttöönotto. 

Lisätietoja: Jarkko Lampinen, 050 401 0402, jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi.
Lisätietoja (käyttöopastus): Matias Moilanen, 040 5235882, matias.moilanen@jyvaskyla.fi.3) TVT-tiimissä on aloittanut uusi ICT-asiantuntija Matias Moilanen

Kasvun ja oppimisen TVT-tiimissä on aloittanut 13.9.2021 määräaikaisena ICT-asiantuntijana Matias Moilanen. Matiaksen tehtäviä ovat mm. Helpdesk -palvelu ja sen kehittäminen, koulujen ja päiväkotien lähi- ja etätuki, leasing-asiat ja -vaihdot, laiterekisterin kehittäminen ja Primus-Kurre-Wilma järjestelmien tekninen tuki. Tehtävään kuuluu myös Airwatch, Intune ja Google Workspace pääkäyttäjätehtäviä.

Matiaksen työpanos ei valitettavasti tarkoita suoraan, että tuen resurssi kouluille ja päiväkodeille kasvaisi yhdellä henkilöllä. Rekrytoinnin taustalla on tarve siirtää muiden henkilöiden työpanosta esim. DigiOne-kehitykseen ja oppilaskuljetusten hallintajärjestelmän käyttöönottoon.

Lisätietoja: Jarkko Lampinen, 050 401 0402, jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi.


4) Helppariedun käyttö laajenee

Keskitämme opetusverkon tukipyynnöt jatkossa helppariedu -portaaliin (hallintoverkosta tukipyynnöt edelleen https://helppari.jyvaskyla.fi). Tästä eteenpäin helppariedun tikettimasterina toimii Matias Moilanen. Matias ei tietenkään itse ratkaise kaikkia tukipyyntöjä, mutta näin varmistamme, että helppariin tulleet tukipyynnöt päätyvät käsittelyyn kohtuullisessa ajassa ja niihin liittyy myös seuranta, miten ja missä ajassa asiat ratkeavat.

Helppariedun etuna on, että asiat eivät jää yhden henkilön taakse ja tukipyynnöt tilastoituvat. Voitte laittaa helppariedun kautta kaikki opetusverkon laitteisiin, hankintoihin, palveluihin, verkkoihin, tietosuojaan jne. liittyvät tuki- ja konsultointipyynnöt. Toivomme, että jatkossa käytätte helppariedua esim. yksittäisille henkilöille lähetettyjen sähköpostien sijaan.

Mikäli helppariedu pyytää sinua kirjautumaan, kirjaudu edu.jyvaskyla.fi -tunnuksilla. 


Lisätietoja: Matias Moilanen, 040 5235882, matias.moilanen@jyvaskyla.fi.
Lisätietoja: Jarkko Lampinen, 050 401 0402, jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi.

5) Wistec Online oppimisympäristö työntekijöille

Jyväskylän kaupunki jatkaa digitaalisen Wistec Online oppimisympäristön lisenssiä työntekijöille.

Wistec Online on verkko-oppimisympäristö, jossa on tarjolla runsas valikoima laadukkaita lyhyistä videoista koostuvia verkkokursseja ja etäkoulutuksia. Siellä voit tutustua yksittäisiin aiheisiin hybridi- ja etäopetuksen järjestämisestä aina Instagramin peruskäyttöön tai käydä läpi laajoja kokonaisuuksia kuten O365 -pilvipalvelun haltuunottoa.

Ympäristö on vapaassa käytössäsi 24/7 ja se on laiteriippumaton. Kirjautuminen Chrome-selaimella omilla O365 tunnuksilla (edu.jyvaskyla.fi) osoitteessa https://wisteconline.fi/auth/oidc

Wistec onlinen mahdollisuuksista kannattaa vinkata etenkin uusille työntekijöille.

Lisätietoja: Ville Sakomaa, 050 516 3582, ville.sakomaa@jyvaskyla.fi.

6) Googlen lisenssitason nosto on mahdollista yksittäisille opettajille

Google Workspace -lisenssitasomme Jyväskylässä on tällä hetkellä perustasoa eli ”Google workspace for education fundimentals”. Lisenssitason nosto ei ole taloudellisesti mahdollista (ainakaan tällä hetkellä) kaikille kaupungin opettajille. Nosto on kuitenkin mahdollista tehdä tarvittaessa yksittäisille opettajille/koulu.  Korotettu lisenssitaso on nimeltään ”Teaching and learning upgrate”. Korotetun lisenssin hinta on 2€/hlö/kk ja se tuo mukanaan ainakin seuraavat muutokset:

 • Meet -osallistujien määrän nosto 100 --> 250
 • Meet pienryhmähuoneet (beakout rooms), ja interaktiiviset kysymykset meetissa
 • Classroom-laajennukset, jolla voi integroida haluttuja työkaluja ja sisältöjä suoraan Classroomiin (tulossa myöhemmin)
 • Mahdollisuus verrata esim. oppilaiden palauttamia tehtäviä aikaisemmin palautettujen tehtävien sisältöön (= suorien lainausten/kopioinnin seuranta).

Mikäli koulussa on tarve esim. vanhempainiltoja ajatellen nostaa siis lisenssitasoa joillekin opettajille niin tämä on mahdollista. Lisenssitasoa voidaan nostaa myös esim. vaikka vain yhdeksi kuukaudeksi yksittäisille opettajille.

 Korotettua lisenssitasoa voi pyytää TVT-tiimistä (https://helppariedu.jyvaskyla.fi) ja sitä hallinnoidaan Googlen Adminpaneelista.

Lisätietoja: Pasi Pohjola, 050 511 9918, pasi.pohjola@jyvaskyla.fi.

7) Työpuhelinnumeroiden päivitys Wilman kautta 

Wilmaan on lisätty lomake, jolla koulujen työntekijät voivat itse käydä päivittämässä oman työnumeronsa Primuksen rekisteriin, jos numerossa on tullut muutoksia tai puhelinnumero puuttuu tiedoista kokonaan.

 • Rekisteriin lisättyjen numeroiden avulla muut kaupungin työntekijät voivat hakea puhelinnumeroasi esim. työsähköpostin haku-toiminnolla
 • Lisäksi rekisteriin lisätyt työnumerot saadaan suoraan O365-palvelun monivaiheisen tunnistautumisen puhelinnumeroksi, mikä säästää työvaiheita käyttäjiltä.
 • Primuksen rekisteriä voidaan hyödyntää myös muihin kouluilla käyttöön otettaviin ja työnumeroa edellyttäviin palveluihin, joten tiedon tulee olla ajan tasalla.

Puhelinnumeron tietojen päivitys löytyy wilmasta kohdasta lomakkeet.

Lisätietoja: Ville Sakomaa, 050 516 3582, ville.sakomaa@jyvaskyla.fi.


8) Koulujen sometilit

Kaupungin verkkoviestinnän linjaus on, että koulujen sometilit ovat koulutilejä ja luokat tuottavat sometileille sisältöä yhteisesti. Luokilla ei ole omia sometilejä. Halutessaan yksittäiset luokat voivat tuottaa sisältöä Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelut Facebook-tilille. Sisällöntuottamisesta voi olla yhteydessä Minna Hakkaraiseen. 

Koulun sometilin perustamiseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Outi Kaakkuriin. Hänelle myös ilmoitetaan perustetut sometilit ylläpitäjineen IntraWiki -listausta varten. Sometilin perustamisessa pääsee alkuun Intrassa: https://jyvaskyla.sharepoint.com/sites/intra-sisaiset-palvelut/SitePages/Sosiaalinen-media.aspx (kirjautuminen tarvittaessa edu.jyvaskyla.fi -tunnuksilla, hallintokoneelta suoraan).

Lisätietoja: Ville Sakomaa, 050 516 3582, ville.sakomaa@jyvaskyla.fi.
Lisätietoja (varhaiskasvatus ja päiväkotikoulut): Paula Hautala, 046 9221653 , paula.hautala@jyvaskyla.fi.


9) DigiOne -hankkeen infotilaisuus

Jyväskylän kaupunki on mukana rakentamassa kansallista koulutuksen digitaalista palvelualustaa ja ekosysteemiä. DigiOne -hanke (https://www.digione.fi/) etenee aikataulussa.

Tule kuulemaan DigiOne-hankkeen ajankohtaisista aiheista verkkoseminaarina järjestettävään infotilaisuuteen.

Tilaisuudessa julkaisemme ensimmäisen version DigiOne-ekosysteemin pelisäännöistä ja käymme läpi hankkeen tilanteen ja syksyn merkittävimmät toimenpiteet. Varaamme aikaa myös kysymyksille.

Ajankohta: tiistaina 5.10.2021, klo 8.00–9.00
Paikka: Teams, kokouslinkki löytyy sivulta: https://www.digione.fi/digione-infotilaisuus-5-10-2021/

Lisätietoja: Jarkko Lampinen, 050 401 0402, jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi.

TVT-uutiskirje Elokuu 2021 / 1

Oikein hyvää alkavaa lukuvuotta!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. SanomaPro -kirjautuminen on muuttunut! 

 2. Etäopetukseen valmistautuminen sekä kodin laitteiden ja yhteyksien käyttöluvat etäopetustilanteessa

 3. TVT-tuen yhteystiedot ja tukipyynnöt

 4. Salasanojen uusiminen koulujen alkaessa

 5. Wilma ja monivaiheinen tunnistautuminen

 6. Työpuhelin lukossa, puhelimen siirto uudelle käyttäjälle ja muut puhelinohjeet

 7. Uusien opettajien perehdytys

 8. Muistutus WhatsApp -sovelluksen käyttösäännöistä


1) SanomaPro -kirjautuminen on muuttunut!

Kirjautuminen SanomaPro-palveluun on muuttunut kesän aikana, kun Jyväskylä siirtyi käyttämään muiden kuntien tavoin Opetushallituksen ylläpitämää MPASS-kirjautumista. MPASS on tietoturvallisempi ja jatkossa myös yleisesti käytössä oleva valtakunnallinen kirjautumistapa eri palveluihin.

Lisätietoja: Ville Sakomaa, 050 516 3582, ville.sakomaa@jyvaskyla.fi.


2)
Etäopetukseen valmistautuminen: Kodin laitteiden ja yhteyksien käyttöluvat

Meidän on edelleen varauduttava ainakin osittaisiin etäopetusjaksoihin. Asiasta on jo reilusti kokemusta, mutta on silti hyvä palautella mieliin, miten toimitaan jos näin käy. 

Opetushallituksen ohjeet syksylle 2021:

 • Omien laitteiden käytön on perustuttava suostumukseen.

 • Opetuksen järjestäjän tulee tarjota jokaiselle niitä tarvitsevalle oppilaalle laitteet, yhteydet ja materiaalit.

Kysyimme viime syksynä Wilma-lomakkeella huoltajien suostumuksen kodin laitteiden ja internet-yhteyksien käyttämiseen etäopetusjakson aikana. Lupa oli voimassa lukuvuoden 2020-2021. Nyt luvat on päivitettävä ajan tasalle. Kouluissa on tietysti myös uusia oppilaita, joiden huoltajille asia on täysin uusi.

Suostumuksen antamista varten Wilmaan on tehty lomake, joka jokaisen huoltajan pitää täyttää viimeistään keskiviikkona 1.9. Lomake täytetään jokaisesta lapsesta erikseen. Pyydämme rehtoreita lähettämään asiaan liittyvän Wilma-viestin koteihin maanantaina 16.8. Laitan tästä vielä kalenterimuistutuksen kaikille.

Annetut suostumukset näkyvät opettajille oppilaan profiilisivulla Wilmassa. Koulusihteeri voi poimia koulukohtaiset koosteet Primuksesta, asiasta on lähetetty heille ohje. Päivi Tammelin auttaa tässä tarpeen mukaan.

Lisätietoja: Jarkko Lampinen, 050 401 0402, jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi.


3) TVT-tuen yhteystiedot ja tukipyynnöt

Keskitämme vaiheittain opetusverkon tukipyynnöt helppariedu -portaaliin (hallintoverkosta tukipyynnöt edelleen https://helppari.jyvaskyla.fi). Helpparin etuna on, että asiat eivät jää yhden henkilön taakse ja tukipyynnöt tilastoituvat. Opetusverkon laitteisiin, palveluihin ja verkkoihin liittyvät tukipyynnöt ensisijassa:


Mikäli helppariedu pyytää sinua kirjautumaan, kirjaudu edu.jyvaskyla.fi -tunnuksilla. 

Myös suorat TVT-tuen yhteysteystiedot ovat edelleen käytössä ja ne on päivitetty.

Lisätietoja: Jarkko Lampinen, 050 401 0402, jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi.


4) Salasanojen uusiminen koulujen alkaessa

Tässä muistutuksena ohjeet oppilaiden ja opettajien salasanojen vaihtamiseen:

Lisätietoja: Pasi Pohjola, 050 511 9918, pasi.pohjola@jyvaskyla.fi.

5) Wilma ja monivaiheinen tunnistautuminen

Muistutamme Wilman monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotosta. Se lisää merkittävästi Wilman tietoturvaa. Monivaiheisen tunnistautumisen käyttäminen on mahdollista kaikille opetushenkilöstöön kuuluville, joilla on Wilma tunnus ja työnantajan antama puhelin. Monivaiheista tunnistautumista ei pakoteta teknisesti kenellekään, vaan käyttäjät kytkevät sen päälle itse.

Suosittelemme lämpimästi, että kaikki joilla on työnantajan antama henkilökohtainen puhelin, ottavat monivaiheisen tunnistautumisen käyttöön mahdollisimman pian, mikäli se ei vielä ole käytössä. Kuitenkin viimeistään 15.9.

Lisätietoja: Jarkko Lampinen, 050 401 0402, jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi.


6) Työpuhelin lukossa, puhelimen siirto uudelle käyttäjälle ja muut puhelinohjeet

Rentouttavan kesäloman jäljiltä voivat puhelimen avauskoodit olla unohtuneet.

Jos puhelimen pääsykoodi on unohtunut toivotaan nollauspyynnöt helppariedu -tikettinä https://helppariedu.jyvaskyla.fi (hallintoverkon käyttäjillä https://helppari.jyvaskyla.fi

 • Tee tukipyyntö > opetusverkko > puhelimet

Muita ajankohtaisia puhelinohjeita:


Lisätietoja: Ville Sakomaa, 050 516 3582, ville.sakomaa@jyvaskyla.fi.


7) Uusien opettajien perehdytys

Jos teillä on uusia opettajia, jotka eivät osallistuneet perjantaina 6.8. uusien opettajien perehdytystilaisuuteen tai haluatte itse perehdyttää uusia opettajia TVT-perusasioihin, niin tässä on perehdytysmateriaali: uudet-opettajat-2021.pptx

Lisätietoja: Jarkko Lampinen, 050 401 0402, jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi.


8) Muistutus WhatsApp -sovelluksen käyttösäännöistä

Tässä vielä muistutuksena ohje WhatsAppin käytöstä kouluissa

Lisätietoja: Jarkko Lampinen, 050 401 0402, jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi.


Lisää asioita seuraavassa uutiskirjeessä, tsemppiä koulujen aloitukseen!

Toivottaa TVT-tiimi!

Ajankohtaiset TVT-asiat 2020-2021 - arkisto

Uutiskirje kesäkuu 2021/1

Tekijä: Ville Sakomaa

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Henkilökohtaisen puhelinnumeron lisääminen O365 palvelun monivaiheisen tunnistautumisen vaihtoehdoksi
 2. Wilman monivaiheisen tunnistautumisen hyväksyminen usealla laitteella
 3. Puhelinvastaajapalvelun käyttö ja loma/poissaoloviestit

1) Henkilökohtaisen puhelinnumeron lisääminen O365 -palvelun monivaiheisen tunnistautumisen vaihtoehdoksi
Suurelle osalle kouluista on viime syksynä tai tänä keväänä kytketty päälle monivaiheinen tunnistautuminen (MFA) O365 -palveluihin. Omilta laitteilta työsähköpostiin tai muihin Officen palveluihin tarvitaan silloin tunnuksen ja salasanan lisäksi kirjautumisen todennus työpuhelimesta. Joskus esimerkiksi loman aikana voi kuitenkin tulla tarve päästä lukemaan työpostia eikä työpuhelin ole mukana. Näitä tilanteita helpottaaksesi voit halutessasi käydä lisäämässä myös henkilökohtaisen puhelinnumerosi kaksivaiheisen tunnistautumisen vaihtoehdoksi linkin ohjeen avulla. 
O365 -palveluiden monivaiheisen tunnistautumisen tietojen muuttaminen
Lisätietoja: Ville Sakomaa, 050 516 3582, ville.sakomaa@jyvaskyla.fi.

2) Wilman monivaiheisen tunnistautumisen hyväksyminen usealla laitteella 
Myöskään Wilmaan ei pääse kirjautumaan ilman Authenticator -sovellusta, jos olet jo kytkenyt päälle Wilman monivaiheisen tunnistautumisen (MFA). Oletuksena Authenticator -sovellus asennetaan työpuhelimeen. Ohjeen avulla sovelluksen voi ladata useammalle laitteelle, jolloin sisäänpääsy onnistuu vaikka työpuhelin ei olisi mukana. 
Wilman monivaiheisen tunnistautumisen hyväksyminen useammalla laitteella
Lisätietoja: Jarkko Lampinen, 050 401 0402, jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi.

3) Puhelinvastaajapalvelun käyttö ja loma/poissaoloviestit
Kevään aikana kaupungin puhelinoperaattoriksi vaihtui Telia ja sen puhelinvastaajapalvelu eroaa hieman Elisan vastaavasta. Telian vastaajaa hallitaan Telian VIP-palvelussa. Oheisessa ohjeessa neuvot vastaajaviestien kuunteluun ja miten voit halutessasi kytkeä päälle loma- tai poissaoloviestin numeroon soittaville.
Telia VIP-palvelun käyttö
Lisätietoja: Ville Sakomaa, 050 516 3582, ville.sakomaa@jyvaskyla.fi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä