Ajankohtaista

Ajankohtaiset TVT-asiat 2020-2021

Uutiskirje Helmikuu 2021 / 1

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Uudet lukutaidot ja niihin liittyvää hankeasiaa
 2. Uusi ICT-asiantuntija
 3. Opetushenkilöstön puhelinhankinnat 2021
 4. TVT/AV -laitehankinnat 2021
 5. DigiOne -hanke


1) Uudet lukutaidot ja niihin liittyvää hankeasiaa

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on menossa laaja Oikeus oppia kehittämisohjelma (2020–2022). Siihen liittyy yhtenä osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma, jossa on tavoitteena vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia (TVT) taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Näihin liittyen OKM julkisti 16.2.2021 uudet osaamisen kuvaukset TVT:hen, ohjelmointiin ja medialukutaitoon perusopetukselle sekä hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle. Kuvaukset löytyvät oheiselta nettisivulta.

https://uudetlukutaidot.fi/

Uudet lukutaidot -julkaisu vaikuttaa TVT-OPSin sisältöön merkittävästi. TVT-OPS -työ käynnistetään uudestaan.

Uusiin lukutaitoihin liittyen on kolme hankehakua, joissa olemme koordinoivana kuntana: Esi- ja perusopetuksen (1-9) opettajien täydennyskoulutushanke TVT- ja ohjelmointiopetuksen kehittämiseen (OPH) sekä OKM:n kaksi hankehakua, joissa tavoitteena on tukea julkaistujen kuvausten käyttöönottoa ja pilotointia opetuksessa. Näistä OKM:n hauista toinen on varhaiskasvatuksen ja toinen esi- ja perusopetuksen hanke.

Lisätietoja Paula Hautalalta, p. 046-9221653 (vakan hankkeet) ja Riina Sutiselta, p. 050-3219927 (esi- ja perusopetuksen hankkeet). 


 
2) Uusi ICT-asiantuntija

TVT-tiimissä on saatu päätökseen uuden ICT-asiantuntijan rekrytointi. ICT-asiantuntijaksi valittiin Ville Sakomaa. Villen ensimmäinen tehtävä on opetushenkilöstön puhelinten käyttöönottoprojektin vieminen loppuun. Villen vastuulla ovat jatkossa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön puhelin- ja datayhteysasiat. Työnkuvaan kuuluvat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen puhelimien ja mobiililaitteiden, mobiilien viestintäratkaisujen ja mobiilin oppimisteknologian ratkaisujen käyttöönotto, tuki ja kehittäminen sekä mobiilien turvallisuusjärjestelmien käyttöönotto ja tuki. Ville aloittaa 8.3.2021. 

Lisätiedot Jarkko Lampinen, p. 050-4010402.
 

3) Opetushenkilöstön puhelinhankinnat 2021

Leasing-hankintojen jatkumiseen liittyvät ongelmat ovat osittain ratkenneet tai ainakin niitä on siirretty kohteesta toiseen. Puhelinhankintojen osalta tämä on hyvä uutinen, koska saamme nyt jatkettua opetushenkilöstön puhelinten käyttöönottoa, vaikkakin viivettä matkaan on jo tullut. Opetushenkilöstön puhelinten käyttöönotto jatkuu hiihtoloman jälkeen, kun Ville Sakomaa on aloittanut puhelimista vastaavana ICT-asiantuntijana. Projektia jatketaan yhtenäiskoulut ja isoimmat yksiköt edellä. Tavoitteena on, että kaikki koulut saavat puhelimet kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot Jarkko Lampinen, p. 050-4010402.


4) TVT/AV -laitehankinnat 2021

Kouluille jaettavan yhteisen Investointirahan osuus on nyt täsmentynyt ja voidaan jakaa käyttöön. Kokonaisuudessaan prosessi on samanlainen kuin vuonna 2020. Investointirahan suuruus tänä vuonna on 300 000€ (viime vuonna n. 370 000€). Rahan käyttötarkoituksena on koulujen ja päiväkotien TVT- ja AV-laiteympäristön ylläpito ja uusiminen. Koululle jaetaan 2020 tapaan vain yksi summa, jolla koulu hankkii pääasiassa seuraavia laitteita:

 1. Opettajien tietokoneet,
 2. oppilaiden tietokoneet ja
 3. luokkien AV-laitteisto (kuten videotykit, näytöt, dokumenttikamerat ym). 

Tilaaminen toteutetaan tilauskaavakkeen avulla kuten aikaisemminkin. Tilauskaavakkeeseen etsitään hinta/laatu -suhteeltaan edullisia ja koulujen ympäristöön sopivimpia laitteita. Keskeisimmät hankintakanavat ovat edelleen samat kuin aikaisemmin.

 1. AV-tekniikka: Lyreco tai Dustinin.
 2. iPadit ja niiden oheistarvikkeet: Ilona IT.
 3. Tietokoneet ja Chromebookit: Telia Inmics-Nebula.
Tilauskaavakkeen kautta tulleet tilaukset hoidetaan TVT-tiimin toimesta (Pasi hoitaa). 

Järjestämme tänä vuonna koulukohtaisten TVT-ja AV-suunnittelukokousten sijaan neljä samansisältöistä aluekohtaista kokousta. Näissä Teams-kokouksissa käydään läpi vuoden keskeisimmät TVT-kehittämisen kärjet ja teemat, esittelemme investointirahojen jaon ja käytön perusteet sekä tarjoamme mahdollisuuden kouluille esittää asiaan liittyviä kysymyksiä.

Kokoukset järjestetään hiihtoloman jälkeen seuraavasti:

Kokouksiin toivotaan paikalle mahdollisuuksien mukaan koulujen rehtoreita sekä TVT- ja tutoropettajia. Toivomme ensisijassa osallistumista oman alueen kokoukseen, mutta jos se ei sovi, voitte valita minkä vaan neljästä vaihtoehdosta. Kokouksiin tulee vielä kalenterikutsut. Mikäli mikään neljästä kokousajasta ei käy koulullesi, ole yhteydessä Pasiin.

Lisätiedot Pasi Pohjola, p. 050-5119918.

5) DigiOne -hanke

Vantaan kaupunki aloitti 2019 laajan oppimisen ja hallinnon palveluiden hankintaan tähtäävän hankkeen. Tavoitteena on kehittää kansallinen koulutuksen digitaalinen palvelualusta, jossa on koottuna kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut.

Jyväskylän kaupunki neuvottelee DigiOne -hankkeeseen liittymisestä. Mikäli hankkeeseen päätetään lähteä, sopimus tehdään maaliskuun aikana. Asiaa käsitellään Sivistyslautakunnan kokouksessa 24.2.2021.

Hankkeella tavoitellaan merkittäviä järjestelmiin (esim. oppilashallinto), ajansäästöön (esim. lukujärjestystyö, hallinnon järjestelmiin liittyvä ajansäästö), synergiaetuihin (esim. hankinnat, tietoturva ja -suoja, käyttöönotot, integraatiot) sekä osaamiseen liittyviä hyötyjä ja säästöjä.

DigiOne-hankkeeseen ovat liittyneet Vantaan lisäksi mukaan Espoon, Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Kuntien Tiera, jotka kehittävät ja rakentavat uuden palvelualustan ja ekosysteemin yhteisvastuullisesti tasavertaisina allianssimallin kaltaisesti. Lisäksi neuvotteluja käydään Jyväskylän kaupungin kanssa. Myöhemmin kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät voivat liittyä DigiOne-palvelualustaan ja ekosysteemiin vaiheistetusti.

Jyväskylän kaupungin taloustoimikunnan loppuraportti (FCG Konsultointi Oy) suosittaa DigiOne -hanketta yhdeksi Jyväskylän kaupungin digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeeksi.

Hakkeen tarkempi esittely: DigiOne-hankkeen-esittely-1.pdf

Lisätiedot https://www.digione.fi/ ja Jarkko Lampinen, p. 050-4010402.

Uutiskirje Marraskuu 2020 / 1

Tässä uutiskirjeessä

 1. Arviointikeskustelujen toteuttaminen etänä
 2. Uusi TVT-OPS tulossa
 3. Helppariin pääsee myös opetusverkon tunnuksilla
 4. Chrome -selaimen profiileilla selkeyttä usean tunnuksen käyttöön
 5. Puhelinoperaattori vaihtuu keväällä 2021, tulossa koulujen puhelinverkkojen kuuluvuustarkistus

Arviointikeskustelujen toteuttaminen etänä

Tämä yleisohje ja tarkempia teknisiä ohjeita arviointikeskusteluun Teams- ja Meet -työvälineillä löytyy osoitteesta:
https://peda.net/jyvaskyla/ict/pedagogiset-mallit/arviointikeskustelu-etana 

Arviointikeskustelun ajan varaaminen
 • Ajanvarausjärjestelmänä suositeltava vaihtoehto on Wilman tapahtumakalenterin hyödyntäminen. Ohjevideo tapahtuman luontiin Wilmassa löytyy täältä.
Arviointikeskustelu videoneuvottelun avulla
 • Mikäli kotona ei ole arviointikeskusteluun soveltuvaa laitetta, koulu voi lainata laitteen kotiin (Win-kannettava, Chromebook tai iPad). Koulutuksen järjestäjän internet-yhteyksiä ei jaeta koteihin arviointikeskustelua varten.
 • Arviointikeskustelun voi toteuttaa Teams- tai Meet-videoneuvottelun avulla. Kokouslinkki välitetään huoltajille Wilman tapahtumakalenterin avulla ja/tai Wilmaviestillä.
 • Arviointikeskustelut on syytä pitää niin, että ympäristö on rauhallinen eikä ulkopuolisia ole kuulolla. Tämä koskee sekä koulua että koteja.
 • Arviointikeskustelussa voi käyttää samaa kokouslinkkiä koko ryhmälle.
  • Opettaja voi tehdä myös jokaista arviointikeskustelua varten oman kokouskutsun / -linkin. Tämä on turvallisempaa, mutta työläämpää.
  • Olennaista on, että Teams/Meet kokousasetukset ovat kunnossa ja yleisiä ohjeita noudatetaan. Kokousasetuksista tarkemmin alla olevissa videoissa.
 • Kokoukseen osallistujat pitää voida tunnistaa.
  • Kokouksessa on hyvä noudattaa hyväksymiskäytäntöä kokoukseen liityttäessä. Tähän ohjeita alla Teams ja Meet -osioissa.
  • Oppilas voi liittyä kokoukseen omalla opetusverkon tunnuksellaan, mikäli myös oppilas on etänä.
  • Myös kameran kuvaa voidaan käyttää tunnistamiseen, mutta kameran käyttöä ei voi vaatia kodilta.
  • Opettaja vastaa siitä, että verkkokokouksessa ei ole ylimääräisiä osallistujia. Opettaja varmistaa, että esim. edellisen arviointikeskustelun osallistujat ovat poistuneet Teams/Meet -kokoushuoneesta.
 • Teams/Meet -kokouksiin ei saa laittaa tallennusta päälle.
 • Kokouksen Chat-kanavaa ei saa käyttää arviointikeskustelun aikana. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytetään samaa kokouslinkkiä kaikkiin arviointikeskusteluihin.
Arviointikeskustelu puhelimella tai lähitapaamisena
 • Mikäli videoneuvottelua ei ole mahdollista käyttää arviointikeskusteluun esimerkiksi internet-yhteyden puuttumisen vuoksi, arviointikeskustelu voidaan pitää puhelinyhteyden avulla.
 • Opettaja soittaa huoltajan puhelimeen. Puhelinnumero pitää olla tunnistettu huoltajan puhelinnumero.
 • Mikäli arviointikeskustelua ei ole mahdollista järjestää videoneuvotteluna tai puhelinyhteyden avulla, voidaan se järjestää poikkeuksellisesti lähitapaamisena. Näistä arviointikeskusteluista ohjeistetaan erikseen arviointikeskustelujen yleisessä ohjeessa.

Uusi TVT-OPS tulossa

Tieto- ja viestintäteknologian opetussuunnitelmaa (TVT-OPS) päivitetään parhaillaan. Päivityksessä tuodaan selkeämmin näkyviin OPS:n perusteissa TVT:n kohdalla mainitut neljä osa-aluetta eli
 1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen
 2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta
 3. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely
 4. Vuorovaikutus ja verkostoituminen
Eri vuosiluokkatasojen laaja-alaisen osaamisen kuvauksista (L5) on muodostettu suoraan tavoitteet vuosiluokkatasoille 1-2, 3-6 ja 7-9 ja edelleen kirjattu, mitä nämä tavoitteet konkretian tasolla tarkoittavat. Luonnokseen pyydettiin kommentteja kouluilta ja niiden pohjalta luonnosta on vielä päivitetty. Luonnos löytyy täältä. Tavoitteena on saada uusi TVT-OPS voimaan vielä tämän syksyn aikana.

Lisätiedot TVT-OPSiin liittyen: Riina Sutinen, 014 2668155, riina.sutinen@jyvaskyla.fi 


Helppariin pääsee myös opetusverkon tunnuksilla


Opettajat pääsevät helppariportaaliin osoitteella https://helppariedu.jyvaskyla.fi/ Cygnnet-verkosta suoraan ja muusta verkosta kirjautumalla opetusverkon sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Näkymä on sama kuin hallintoverkon kirjautujilla. Tiketit kulkevat samaan jonoon.

Toivommekin, että jatkossa tekniset ongelmat, jotka eivät ratkea suoraan koululla, raportoidaan kaikki helppariin. Tiketit ohjautuvat kasvun ja oppimisen TVT-tiimille, mikäli asia sitä koskee. 

Chrome -selaimen profiileilla selkeyttä usean tunnuksen käyttöön

Kouluilla toimivilla hallintokoneiden käyttäjillä (esim. rehtorit ja opot) on ollut merkittäviä ongelmia kahden O365 pilven rinnakkaisessa käytössä (hallintoverkon O365 ja opetusverkon O365).

Esimerkiksi rehtoreilla ja opoilla on käytössä hallinnon O365 johon kirjaudutaan jyvaskyla.fi -tunnuksella. Lisäksi heidän pitää päästä opetuspuolen O365 ympäristöön edu.jyvaskyla.fi (tai cygnnet.fi ) tunnuksella. Koska selaimet tallentavat evästeitä ja salasanoja huomaa usein olevansa palvelussa väärällä puolella. Yksi varsin toimiva ratkaisu tähän tarpeeseen on luoda chrome-selaimeen omat profiilit kumpaankin ympäristöön (saat myös näistä pikakuvakkeet työpöydälle).

Katso ohjeet täältä: https://peda.net/jyvaskyla/ict/palvelut/muut-ohjelmistot/chrome-selain

Chromen profiilitkaan eivät ole korjanneet ongelmaa kaikissa tapauksissa. Ongelmat on saatu ratkottua tuen avulla, mutta välillä melkoisen "väännön" jälkeen. Mikäli käytössäsi on hallintoverkon tietokone ja kirjautuminen opetusverkon palveluihin (erityisesti Teams) aiheuttaa jatkuvasti ongelmia, tee asiasta tukipyyntö helppariin https://helppari.jyvaskyla.fi/ .


Puhelinoperaattori vaihtuu keväällä 2021, tulossa koulujen puhelinverkkojen kuuluvuustarkistus


Puhelin- ja dataliittymät on kilpailutettu ja sen seurauksena Jyväskylän kaupungin puhelin- ja dataliittymät vaihtuvat toiselle operaattorille. Lähestymme lähiaikoina koulujen teknisiä tukihenkilöitä kuuluvuustarkistukseen liittyen. Uusi operaattori toimittaa koululle Prepaid -liittymän (SIM-kortin), joka asennetaan yhteen puhelimeen. Puhelimen ja testiliittymän avulla varmistetaan, että operaattorin verkko toimii kaikilla kouluilla ja kaikissa tiloissa, joissa sen tulee toimia. Käytännössä testaus suoritetaan käymällä puhelimen kanssa koulun tilat läpi ja katsomalla, että puhelin pysyy verkossa kaikissa tiloissa. Tästä tulee tarkemmat ohjeet vielä kouluille.

Uutiskirje Lokakuu 2020 / 1

Tässä TVT-uutiskirjeessä on tarkoituksella vain yksi asia: Opetusverkon tunnusmuutokset (edu.jyvaskyla.fi).

Toivosin että kaikki ne koulut, joita edu.jyvaskyla.fi -tunnusmuutos ei ole vielä koskettanut, perehtyisivät huolellisesti tähän tiedotteeseen. Ne ketkä ovat jo edu.jyvaskyla.fi -tunnusten piirissä (+ Palokan yhtenäiskoulu), voivat odotella ensi viikolla tulevaa seuraavaa TVT-uutiskirjettä, tämä ei koske enää teitä :)


Opetusverkon tunnusmuutokset (edu.jyvaskyla.fi)  ja puhelintenkäyttöönotto 


Tilanne nyt


Kaikki tälle vuodelle saatavilla olevat puhelimet on nyt jaettu (tai niiden jakamisesta on sovittu). Mahdollisesti yksi pienempi koulu voi vielä saada puhelimet tämän vuoden puolella. Tämä ratkeaa kun Palokan yhtenäiskoulun projekti saadaan loppuun (viikolla 45).

Olemme pystyneet hankkimaan Tietohallinnon suosiollisella avustuksella noin 130 puhelinta enemmän, kuin tälle vuodelle oli suunniteltu. Perusopetuksen henkilökunnan puhelimia on otettu / otetaan käyttöön vuonna 2020 yhteensä noin 750 kappaletta. Kappalemäärissä mitattuna olemme suunnilleen projektin puolivälissä. Loppujen puhelinhankintojen osalta edetään sen mukaan, mitä vuoden 2021 talousarvio mahdollistaa. Puhelinhankinnat ovat ainakin tässä kohtaa edelleen 2021 talousarvioesityksessä mukana.


Miten jatketaan?

Kuten edellisessä uutiskirjeessä kerrottiin, meidän on vietävä loppuun koulujen tunnusmuutokset (edu.jyvaskyla.fi), vaikka puhelinhankinnat nyt tältä vuodelta päättyvätkin. Emme voi jättää kouluja tilaan, jossa osa kouluista on mukana uudessa "tunnusavaruudessa" ja osa ei. Siitä seuraa merkittäviä ongelmia, kuten on jo huomattu. Lisäksi tunnusmuutoksessa tarvittavan Elisan tuen ja sieltä hankittavien ohjelmistojen käyttöoikeus on päättymässä nyt vuoden vaihteessa. Näistä syistä johtuen koulujen tunnusmuutokset viedään loppuun joululomaan mennessä nopeutetussa aikataulussa. Nopeampi aikataulu on mahdollinen, koska vähemmillä muutoksilla ja ilman puhelinasennuksia aikaa menee koulua kohden huomattavasti vähemmän.

Viestin lopussa on jokaisen koulun muutospäivä. 

Tunnusmuutosprosessi on koulun näkökulmasta pääpiirteissään seuraava:
 1. Koulu tarkistaa Tietohallinnosta lähetetyt muutoslistat etukäteen.
 2. Koululle lähetetään tunnusmuutosta koskeva ohje, mikä jaetaan koululla koko opetushenkilöstölle.
 3. Tunnusmuutos tapahtuu teknisesti muutospäivää edeltävänä iltana, jolloin on 1-3 tunnin mittainen käyttökatko.
 4. Muutospäivän aamusta alkaen opetusverkon Windows –koneille, Chromebookeille, O365 ja Google -pilvipalveluun kirjaudutaan uudella tunnuksella etunimi.sukunimi@edu.jyvaskyla.fi.
 5. Käyttäjän salasana ei muutu. Muutos ei vaikuta Wilma-tunnukseen ja salasanaan.
 6. Muutospäivänä koululla on paikalla 1-2 tukihenkilöä, jotka auttavat mahdollisissa ongelmissa.
 7. Koko muutosprosessin ajan koulujen käytössä on etätuki Teamsissä, sähköpostitse ja puhelimitse.
Tunnusmuutoksiin liittyvät tarkemmat ohjeet löytyvät sivulta https://peda.net/jyvaskyla/ict/tunnusmuutokset. Lisäksi koululle lähetetään henkilöstölle jaettavat ohjeet.

Koulukohtaiset muutospäivät

Mikäli tässä kerrottu päivä ei sovi koululle, olkaa yhteydessä jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi / 0504010402, niin sovitaan toinen aika. Mikäli esim. Koronatilanteeseen liittyvät karanteenit osuvat ikävästi muutospäivän kohdalle, olkaa myös silloin yhteydessä, sovitaan tapauskohtaisesti miten toimitaan.

Aloitamme nämä muutokset pienemmiltä kouluilta, koska prosessin muuttuessa haluamme varmistaa että asiat toimivat kuten on suunniteltu. Sen jälkeen edetään aakkosjärjestyksessä. Lähinnä siksi, että parempaakaan tapaa päättää järjestys ei keksitty.


 • Savulahden pkk. Keskiviikko 28.10. (tekninen muutos tiistaina 27.10. klo 16 alkaen)
 • Kangasvuori pkk. Torstai 29.10. (tekninen muutos keskiviikkona 28.10. klo 16 alkaen)
 • Vesangan pkk. Tiistai 10.11. (tekninen muutos maanantaina 9.11. klo 16 alkaen)
 • Jokela Keskiviikko 11.11. (tekninen muutos tiistaina 10.11. klo 16 alkaen)
 • Jyskä / Tammirinne Torstai 12.11. (tekninen muutos keskiviikkona 11.11. klo 16 alkaen)
 • HUOM SIIRTYY! Keljonkangas Tiistai 17.11. (tekninen muutos maanantaina 16.11. klo 16 alkaen)
 • Keltinmäki Keskiviikko 18.11. (tekninen muutos tiistaina 17.11. klo 16 alkaen)
 • Keski-Palokka Torstai 19.11. (tekninen muutos keskiviikkona 18.11. klo 16 alkaen)
 • Korpilahden yk. / Tikkalan koulu Tiistai 24.11. (tekninen muutos maanantaina 23.11. klo 16 alkaen)
 • Kortepohjan pkk. Keskiviikko 25.11. (tekninen muutos tiistaina 24.11. klo 16 alkaen)
 • Kukkula Torstai 26.11. (tekninen muutos keskiviikkona 25.11. klo 16 alkaen)
 • Kypärämäki Tiistai 1.12. (tekninen muutos maanantaina 30.11. klo 16 alkaen)
 • Lohikoski Keskiviikko 2.12. (tekninen muutos tiistaina 1.12. klo 16 alkaen)
 • Mankolan yk. Torstai 3.12. (tekninen muutos keskiviikkona 2.12. klo 16 alkaen)
 • Säynätsalon yk. Tiistai 8.12. (tekninen muutos maanantaina 7.12. klo 16 alkaen)
 • Tikan koulu / Nenäinniemi Keskiviikko 9.12. (tekninen muutos tiistaina 8.12. klo 16 alkaen)
 • Tikkakosken yk. Torstai 10.12. (tekninen muutos keskiviikkona 9.12. klo 16 alkaen)
 • Vaajakummun yk. Tiistai 15.12. (tekninen muutos maanantaina 14.12. klo 16 alkaen)
 • Viitaniemi Torstai 17.12. (tekninen muutos keskiviikkona 16.12. klo 16 alkaen)

HUOM, TÄRKEÄÄ ! Aikatauluun voi edelleen tulla muutoksia esim. koronatilanteeseen liittyvien muuttujien vuoksi. Lähetämme aiemmin mainitut henkilökunnan ohjeet noin viikkoa ennen muutospäivää. Isommista suunnanmuutoksista tiedotamme kaikkia yhteisesti. 

Mikäli tunnusmuutoksista ja puhelinhankinnoista on mitä tahansa kysyttävää, niin olkaa suoraan yhteydessä jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi / 0504010402. 

Uutiskirje Syyskuu 2020 / 1

Tässä uutiskirjeessä

 1. Opetusverkon tunnusmuutokset (edu.jyvaskyla.fi) ja puhelinten käyttöönotto
 2. TVT-tiimin kuormitus on kasvanut, tuen saanti hidastuu
 3. Koulujen viestintäsuunnitelma kehitteillä
 4. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen päivitetyt ohjeet, muistakaa valmistautuminen
 5. Huijaussoittoja liikkeellä

1) Opetusverkon tunnusmuutokset (edu.jyvaskyla.fi) ja puhelinten käyttöönotto

Koulujen henkilökunnan tunnusmuutokset ja niihin liittyvä puhelinten käyttöönotto on menossa. Tästä tilannekatsaus aiheeseen.

Kaikki tunnusmuutoksiin ja puhelimien käyttöönottoon liittyvät ohjeet kootaan sivulle https://peda.net/jyvaskyla/ict/tunnusmuutokset . Tuolla sivulla löytyy videoita ja materiaaleja, joihin kannattaa tutustua etukäteen. Lisäksi jokaiselle koululle lähetetään koulukohtaiset ohjeet.

Tätä kirjoittaessa opetusverkon puhelinlaitteita on otettu käyttöön noin 570. Osa on vielä kevään koronatilanteesta johtuen käytössä ilman etähallintaa, mutta niitä siirretään etähallintaan sitä mukaan kuin tunnusmuutosprojekti etenee.

Tämän vuoden rahoitus oli laskettu riittävän noin 600 puhelimen käyttöönottoon, joka on siis piakkoin täynnä. Pystymme kuitenkin etenemään puhelinhankinnoissa jonkun verran määrällisesti tuon yli, mutta puhelimien osalta projektin vieminen loppuun on kiinni vuoden 2021 talousarviosta. Näin oli alunperin suunniteltukin, mutta kuten tiedämme, 2021 talousarvio on jotain aivan muuta, kuin puhelinprojektia käynnistettäessä ajattelimme sen olevan. 

Puhelimet ja datakortit ovat opettajilla ja koulunkäynninohjaajilla käytössä tällä hetkellä seuraavissa oppilaitoksissa: 
 • Janakan ja Oravasaaren koulut
 • Halssilan koulu
 • Huhtasuon yhtenäiskoulu
 • Kuokkalan yhtenäiskoulu
 • Kilpisen yhtenäiskoulu
 • Lisäksi puhelimet on otettu käyttöön mahdollisimman kattavasti kaikille kaupungin erityisopettajille.
 • Lisäksi kouluilla on kevään jäljiltä kaupungin datakortteja käytössä ilman työnantajan puhelinlaitetta.
Seuraavat toimenpiteet ovat Huhtasuon yhtenäiskoulun jo olemassa olevien puhelinten liittäminen etähallintaan viikolla 40 ja Puistokadun päiväkotikoulun sekä Puuppolan koulun käyttöönotto viikolla 41.

Oman koulunne alustavan aikataulun näette taulukosta, joka löytyy sivulta https://peda.net/jyvaskyla/ict/tunnusmuutokset.

HUOM, TÄRKEÄÄ ! Aikataulu on ehdottomasti vain suuntaa antava. Tilanne elää koko ajan ja siihen vaikuttavat mm. eteen tulevat ongelmat sekä puhelinten saatavuuteen ja koronatilanteeseen liittyvät muuttujat. Otamme jokaiseen kouluun yhteyttä erikseen pari viikkoa ennen kuin projekti käynnistetään koululla ja sovimme miten edetään. Isommista suunnanmuutoksista tiedotamme kaikkia yhteisesti. Muutoksia on varmasti luvassa.

Tärkeää on myös huomata, että meidän on vietävä loppuun koulujen tunnusmuutokset (edu.jyvaskyla.fi), vaikka puhelinhankinnat eivät toteutuisikaan suunnitellulla tavalla. Emme voi jättää kouluja pitkäksi aikaa tilaan, jossa osa kouluista on mukana uudessa "tunnusavaruudessa" ja osa ei. Se olisi monella tapaa hyvin ongelmallinen tilanne. Tästä johtuen koulujen tunnusmuutokset viedään loppuun hyvin todennäköisesti nyt syyslukukauden aikana, vaikka puhelimia ei yhtä aikaa tunnusmuutoksen kanssa jaettaisikaan. Valmistelemme siis vaihtoehtoa B sen varalle, että joudumme tekemään tunnusmuutoksia ilman uusia puhelinlaitteita. Asiasta tiedotetaan heti kun on selvää miten edetään.

Mikäli tunnusmuutoksista ja puhelinhankinnoista on mitä tahansa kysyttävää, niin olkaa suoraan yhteydessä jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi / 0504010402. 


2) TVT-tiimin kuormitus on kasvanut, tuen saanti hidastuu

Tunnusmuutos on vaatinut ja tulee vaatimaan koko syksyn ajan merkittävän osan TVT-tiimin työajasta. Myös Tietohallinnon pilvipilotit ja muutaman tietohallinnon työntekijän työaika on suurimmalta osalta kiinni tässä projektissa.

Koulujen (ja osin päiväkotienkin) kannalta tämä tarkoittaa sitä, että TVT-tiimin tuki muihin asioihin väistämättä vähenee ja tuen saanti hidastuu. Nyt on jo nähty, että kaikkiin tarpeisiin ja tukipyyntöihin ei ole pystytty vastaamaan kohtuullisessa ajassa. Pahoittelemme kovasti tilannetta. Yritämme ilman muuta jättää TVT-tiimin aikaa muihinkin asioihin, mutta valitettavasti tunnusmuutokset ainakin tällä hetkellä kaappaavat päähuomion koko tiimiltä. 

Mikäli joutuisimme vielä nykyistä laajemmin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, niin niiden tukeminen asetetaan silloin etusijalle.

Mikäli TVT-tiimin työpanokseen, aikatauluihin ja tuen järjestelyihin liittyen on mitä tahansa asiaa, niin olkaa suoraan yhteydessä jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi / 0504010402. 


3) Koulujen viestintäsuunnitelmaa kehitetään


Tunnusmuutokset ja puhelimet vaikuttavat koulujen viestintään ja tuovat siihen myös uusia mahdollisuuksia. Viestintäympäristö on muuttunut aikaisempaa monimuotoisemmaksi ja viestintäkanavia on välillä ähkyksi saakka. 

Kilpisen koulu ja Kuokkalan yhtenäiskoulu ovat mukana kokeilussa, jossa koulun kanssa rakennetaan tarkempi viestintäsuunnitelma, arvioidaan eri työvälineiden käyttöä ja käyttötarkoitusta, sisäisen viestinnän mahdollisuuksia sekä mm. koulutustarvetta.

Viestintäsuunnitelma kuuluu "Digitaalisen ekosysteemin kehittäminen" hankkeen toimintaan. 

Lisätietoa asiasta antaa Ville Sakomaa ville.sakomaa@jyvaskyla.fi / 0505163582.

 
4) Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen ohjeet löytyvät kootusti yhdestä paikasta, muistakaa valmistautuminen

Kuten aiemmin rehtoreiden ja tutoropettajien kanssa on katsottu, koulujen henkilökunnalle tarkoitetut poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen ohjeet löytyvät osoitteesta https://peda.net/jyvaskyla/poikkeukselliset-opetusjarjestelyt .

Koronatilanteen edelleen vaikeutuessa on hyvä vielä kerrata, onko valmistautuminen esim. mahdolliseen etäopetustilanteeseen kunnossa. Etäopetusta ajatellen kannattaa huomioida ainakin seuraavat kappaleet:

5) Huijaussoittoja liikkeellä

Nyt erityisen tarkkana kun vastailee puhelimeen, jos soittaja kertoo olevansa esim. Microsoftin tuesta. Tämmöisiä soittoja on tullut useampia kouluille. Microsoftin tuki ei soita koskaan teille suoraan ja pyydä tunnuksianne tai muita henkilökohtaisia tietoja. Luuria korvaan tämmöisille huijareille!

Uutiskirje Elokuu 2020 / 2

Tässä uutiskirjeessä

 1. TVT-tiimin koulukäynnit Koronaohjeet huomioiden
 2. Ohje koulun laitteiden ja yhteyksien lainaamiseen oppilaille poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana
 3. Muistutus suostumuslomakkeen täyttämisestä
 4. Ohje miten voi toimia, jos 1-2 oppilasta on etänä, muut ovat normaalisti lähiopetuksessa
 5. Oppilaiden K-asemat poistetaan käytöstä 1.9.2020.
 6. Vakavia haittaohjelmia liikenteessä

1) TVT-tiimin koulukäynnit Koronaohjeet huomioiden

TVT-tiimin tuki kouluille, koulutukset ja muut koulukäynnit järjestetään Jyväskylän kaupungin koronaohjeet huomioiden seuraavasti:

 • Ensisijainen tukimuoto on etätuki Teamsillä tai Meetillä. Kehitämme toimintatapoja, joilla tuki etänä olisi mahdollisimman toimivaa. 
 • Lähitukea yksittäisille henkilölle voidaan toteuttaa erityistilanteissa. Laiteasennuksia koululla tehdään, jos asennustilassa voidaan toimia turvallisesti. Jos lähitukeen tai -käyntiin päädytään, niin järjestelyt tehdään lähikontaktit minimoiden ja yleiset Koronaohjeet huomioiden. TVT-tiimiläiset ovat hyvin jyvällä asiaan liittyvistä ohjeista ja kukin osaa huomioida ne tapaamisia sopiessaan.
 • Koulutuksen järjestetään lähtökohtaisesti aina etäkoulutuksena.
 • Kokoukset pidetään lähtökohtaisesti aina etänä.

2) Ohje koulun laitteiden ja yhteyksien lainaamiseen oppilaille poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin liittyviä ohjeita ollaan kasaamassa yhteen paikkaan. TVT-laitteiden ja internet-yhteyksien osalta ohjetta voi esikatsella osoitteessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/etaopetus/laitteet-ja-verkot. Ohjeisiin voi tulla joitakin muutoksia ja niitä on syytä vielä tiivistää, mutta periaatteet ovat jo nähtävissä.

Erityisesti kannattaa tutustua kappaleeseen "Ohje koulun laitteiden ja yhteyksien lainaamiseen oppilaille poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana" ja sieltä kokonaan uutena asiana kohta "Internet-yhteyksien jakamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita".


3) Muistutus suostumuslomakkeen täyttämisestä

Viime viikolla liikkeelle laitettuun suostumuskyselyyn on tullut yli 8000 vastausta. Kiitos kaikille viestiä välittäneille! Pyytäisin teitä kuitenkin vielä tarpeen mukaan muistuttelemaan huoltajia asiasta, koska vastauksia puuttuu vielä noin 4000. Asiasta on lähetetty muistutuksena rehtoreille, tutotopettajille ja TVT-tukihenkilöille sähköpostia.

4) Ohje miten voi toimia, jos 1-2 oppilasta on etänä, muut ovat normaalisti lähiopetuksessa

Muutamalla koululla on toteutettu käytännössä tilanne, jossa ryhmästä 1-2 oppilasta seuraa lähiopetusta etänä esim. karanteenin vuoksi. Tämä on toteutettavissa kohtuullisen hyvin seuraavilla ohjeilla, kannattaa tutustua: https://peda.net/id/52faee22dc6 


5) Oppilaiden K-asemat poistetaan käytöstä 1.9.2020.

Oppilaiden henkilökohtaisten K-asemien poistosta on puhuttu ja varoiteltu nyt jo useamman vuoden. Nyt se tapahtuu.
 • Oppilaiden henkilökohtaiset K-asemat poistetaan käytöstä 1.9.2020.
 • Pilvipalvelut korvaavat nämä asemat henkilökohtasen käytön osalta.
 • Huomaa, että poisto ei koske kouluille erikseen perustettua yhteisiä oppilaskäyttöön tarkoitettuaj levyjakoja (esim. O: / U:)
 • Opettajien asemat säilyvät vielä hetken, mutta poistuvat hieman myöhemmin. Ajankohta tiedotetaan erikseen.
Mikäli asiassa on epäselvää, ole yhteydessä Jyrki Leskiseen (jyrki.leskinen@jyvaskyla.fi)


6) Vakavia haittaohjelmia liikenteessä

Nyt erityisen tarkkana sähköpostien liitteiden kanssa.

Etenkin Office-perheen makrotiedostoja käytetään haittalevitykseen (.doc, .docx, .xls, .xlsx). Makroja ei tule lähtökohtaisesti hyväksyä lainkaan. "Enable content" -nappia ei kannata painella harkitsemattomasti missään liitetiedostossa. 

Tällä hetkellä leviää aktiivisesti erityisesti sähköpostin liitteiden välityksellä Emotet-haittaohjelma, joka varastaa koneella olevia tietoja, sähköposteja, yhteystietolistoja, salasanoja, maksutietoja ja muuta koneella olevaa dataa. Haitallisen sähköpostin liitetiedostossa voi olla PDF- tai Office-dokumentti, jonka makrojen suorittaminen lataa koneelle haittaohjelman. Emotet voi myös ladata koneelle muita haittaohjelmia, kuten kiristyshaittaohjelmia. 

Lisätietoa asiasta:
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/emotet-haittaohjelmaa-levitetaan-aktiivisesti-suomessa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä