Opetussuunnitelma

Tieto- ja viestintäteknologia opetussuunnitelmassa

Tieto- ja viestintäteknologia on oppimisen kohde ja väline.

1) Oppimisen kohteena:

  • Oppimisen tavoitteet ja sisällöt kuvataan TVT-OPSissa.
  • Vuosiluokittain opittavat taidot tukevat TVT:n käyttämistä oppimisen välineenä.

2) Oppimisen välineenä:

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään oppimisen välineenä kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

Tieto- ja viestintäteknologia on yksi laaja-alaisen osaamisen alue.

Oppilaita ohjataan käyttämään tvt-taitojaan

  • omien tuotosten laadinnassa,
  • tiedonhallinnassa,
  • tutkivassa ja luovassa työskentelyssä,
  • vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa,
  • oman oppimispolun ja oppimishistorian rakentamisessa sekä
  • vertais- ja itsearvioinnissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä