Opintojen arviointikäytänteet

Arvioinnin hyviä käytänteitä koottu 15.5. -18 laitoskonferenssissa

  • Vertaisarvioinnissa toimitaan niin, että jokainen arvioi yhtä kriteeriä kaikkien töistä. Tällöin ei tule sitä ongelmaa, että vertaisen pitäisi olla yksin antamassa arvosanaehdotus toisen koko työstä, jolloin annetaan solidaarisuudesta hyviä arvosanoja.
  • Itsearvioinnissa toimitaan niin, että jos itsearviointi heittää kahdella numerolla opettajan arviosta, käydään henkilökohtainen keskustelu opettajan kanssa.
  • Opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan tekemällä jotain ylimääräistä.
  • Tehtävät palautetaan ja arvioidaan ennen viimeistä demokertaa, jolloin mahdollistuu se, että niistä voidaan keskustella yhteisesti eikä välttämättä tarvitse jokaiselle erikseen palautetta.