Tukiopetus

Tukiopetusta saatavilla

Tukiopetusta voi saada kaikissa aineissa.
Se on yhdelle oppilaalle tai pienryhmälle annettavaa lisäopetusta esim. sairaudesta
johtuvien poissaolojen takia.
Tukiopetuksesta sovitaan suoraan luokanopettajan tai aineenopettajan kanssa.