Erityisopetus

Oppilaalle annettava tuki

Yhtenäiskoulussa annetaan erityisopetusta lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksiin, matematiikan ja vieraiden kielten sekä keskittymisen ja tarkkaavaisuuden pulmiin. Tarkkaamattomuus ja ylivilkkaus voivat ilmetä siten, että lapsen työskentely ei suju ilman aikuisen ohjausta. Koulussamme annetaan myös puheopetusta äännevirheisiin.


Kolmiportainen tuki

Kolmiportaisen tuen muodot ovat: yleinen tuki, tehostettu tuki sekä erityinen tuki.

Yleinen tuki on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien tukea oppilaalle; välittämistä, kiinnostusta oppilaan asioista, kuuntelua.Yleinen tuki toteutuu koulun arjessa, kun oppilasta kuunnellaan ja ollaan yhteistyössä kodin kanssa.

Tehostetun tuen piiriin kuuluvalle oppilaalle tehdään pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajan kanssa. Tehostetun tuen tarve tarkistetaan lukukausittain ja tarvittaessa useammin.

Erityisen tuen piiriin siirretylle oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys ja opetuksen järjestämistä koskeva henkilökohtainen opetussuunnitelma yhteistyössä huoltajan kanssa. Erityisen tuen tarve tarkistetaan 2. luokan lopussa ja ennen 7. luokan alkua. Henkilökohtainen opetussuunnitelma tarkistetaan lukuvuosittain.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä