Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Arvosana kriteeri
Erinomainen
(10)
Oppilas
 • on luotettava, rehellinen ja toimii oikeudenmukaisesti eri tilanteissa
 • on oma-aloitteinen
 • ottaa toiset huomioon, edistää aktiivisesti luokan yhteishenkeä sekä luo ja ylläpitää työrauhaa
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti
 • käsittelee huolellisesti omaa ja koulun omaisuutta
 • huolehtii annettujen tehtävien suorittamisesta moitteettomasti
 • noudattaa koulun sääntöjä ja hyviä tapoja
 • saapuu ajoissa oppitunneille ja koulun tilaisuuksiin
 • käyttäytyy esimerkillisesti kaikissa koulun tilaisuuksissa
Kiitettävä
(9)
Oppilas
 • käyttäytyy moitteettomasti
 • on luotettava ja rehellinen
 • ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • noudattaa annettuja ohjeita ja koulun järjestyssääntöjä
 • huolehtii annettujen tehtävien suorittamisesta tunnollisesti
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä
 • saapuu ajoissa oppitunneille ja koulun tilaisuuksiin
 • oppilaan käytös on lähes aina hyvien tapojen mukaista
Hyvä
(8)
Oppilas
 • tulee yleensä toimeen muiden kanssa
 • on rehellinen
 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • huolehtii yleensä ympäristöstä ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä
 • noudattaa yleensä hyviä tapoja
 • saapuu ajoissa oppitunneille ja koulun tilaisuuksiin
 • oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan satunnaisesti
Tyydyttävä
(7)
Oppilas
 • on toisinaan vaikeuksissa muiden kanssa
 • saattaa käyttäytyä vilpillisesti
 • häiritsee työrauhaa
 • suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti
 • oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan puhuttelemalla ja/tai muilla toimenpiteillä
Kohtalainen
(6)
Oppilas
 • on toistuvasti vaikeuksissa toisten kanssa
 • käyttäytyy vilpillisesti
 • laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä
 • häiritsee työrauhaa usein
 • oppilaan käytökseen on puututtu usein kurinpidollisin toimin
Välttävä
(5)


Heikko
(4)
Oppilas
 • halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä
 • estää muiden työskentelyn
 • ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista
 • oppilaan käytökseen on puututtu erittäin usein kurinpidollisin toimin. Oppilas tarvitsee valvontaa selvitäkseen koulutyöstä

Oppilas
 • ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa ja on vaaraksi kouluyhteisölle

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä