Pohjois-Pohjanmaan ELO-ryhmä

Yhteystiedot

PUHEENJOHTAJA
PUHELIN SÄHKÖPOSTI
Teea Oja (puheenjohtaja)
asiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
0295 038 385teea.oja@ely-keskus.fiKeskustelukahvila 12.6.2020

Pohjois-Pohjanmaan ELO-yhteistyöryhmä kokoontuu vielä ennen kesälomia rentoon keskustelukahvilaan, Teamsin äärelle pe 12.5. klo 13. Kahvila-kokouksessa poristaan alkuvuoden 2020 aikana pinnalla olleista elinikäisen oppimisen, jatkuvan oppimisen ja elinikäisen ohjauksen teemoista. Millaisia kehittämispaineita vilkas keskustelu (julkaisut, raportit, webinaarit, blogit jne.) jatkuvasta oppimisesta mahdollisesti aiheuttavat elinikäisen ohjauksen kehittämiselle Pohjois-Pohjanmaalla?

Keskusteluun nostetaan mm. seuraavia lähteitä:

OECD:n raportti suosituksiksi Suomelle jatkuvan oppimisen kehittämiseksi
19.2.2020 raportin ja suositusten julkistustilaisuus, tallenne: https://minedu.fi/tapahtumat/2020-02-19/jatkuvan-oppimisen-oecd-raportin-ja-suositusten-julkistustilaisuus
OECD:n raportti ”Continuous Learning in Working Life in Finland”: https://www.oecd.org/education/continuous-learning-in-working-life-in-finland-2ffcffe6-en.htm  

CEDEFOP: Inventory of lifelong guidance systems and practices – Finland: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/inventory-lifelong-guidance-systems-and-practices-finland
EU: Lifelong guidance policy and practice in the EU: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8284

Sitra: Työttömien näkökulma elinikäiseen oppimiseen
2.4.2020 raportin julkistustilaisuus, tallenne: https://www.youtube.com/watch?v=k0iibIg80wQ
Julkaisu: https://www.sitra.fi/julkaisut/tyottomien-nakokulma-elinikaiseen-oppimiseen/

Sitra: Tutkittua tietoa oppivasta työelämästä - Mitä tiedämme työssä oppimisesta?
Webinaari 26.5.2020 klo 13-15: https://www.sitra.fi/tapahtumat/mita_tiedamme_tyossa_oppimisesta/

Sitra: Tutkittua tietoa oppivasta työelämästä - Osaaminen tuottavuuden lähteenä
Webinaari 27.5.2020 klo 8.30-10.30: https://www.sitra.fi/tapahtumat/tutkittua-tietoa-oppivasta-tyoelamasta-osa-ii-osaaminen-tuottavuuden-lahteena/

Keväällä 2020 kokoustettiin verkon välityksellä

Pohjois-Pohjanmaan ELO-yhteistyöryhmä on järjestänyt kevätkauden 2020 aikana kaksi kokousta, molemmat verkon välityksellä. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen emme toivo kestävän kovin pitkään, sillä verkostotyö tuntuu ja maistuu paremmalta aidossa vuorovaikutuksessa, pullakahvien äärellä :-)

Kokousten esitysmateriaalit ja muistiot löytyvät alasivulta POP ELO -yhteistyöryhmän ja -verkoston materiaalit.

ELO-yhteistyöryhmän kokous 12.6.2019 oli vapaamuotoinen aamiaistilaisuus, "ELO-kahvila"

Pohjois-Pohjanmaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä kokoontui vielä ennen kesälomia yhteiselle aamiaiselle "ELO-kahvilaan". Vajaan parin tunnin aikana käytiin vilkasta keskustelua elinikäisen ohjauksen ajankohtaisista teemoista: uudeesta Rinteen hallituksen hallitusohjelmasta ja sen ohjausteeman nostoista, käynnistyivistä kasvupalvelukokeiluista, TE-toimiston uudesta organisaatiorakenteeta ja ajankohtaisista tapahtumista.

Kiitos aktiivisille osallistujille!

ELO-yhteistyöryhmän kokous 26.2.2019: Jatkuvan oppimisen edistäminen ja uraohjaus korkeakouluissa

Pohjois-Pohjanmaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä kokoontui tiistaina 26.2.2019 korkeakoulutuksen ajankohtaisten asioiden äärelle. Oulun yliopisto sai vastikään OKM:ltä strategiarahoitusta vuosille 2019-2020 jatkuvan oppimisen edistämiseen, ja Täydentävien opintojen keskus TOPIKin johtaja Eva Maria Raudasoja kertoi asiasta ja kehittämissuunnitelmista. Lisäksi kuulimme yliopiston Tellus Innovation Arenan työelämäpalvelujen konseptista ja toimintamallista. Oulun Ammattikorkeakoulun Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta esittelyssä oli kaksi hanketta, jotka kehittävät amkin opiskelijoiden uraohjauspalveluja. Lopuksi ELY-keskuksemme rahoitusasiantuntija Henri Helander kertoi hankenäkökulmasta, millaisia jatkuvan oppimisen hankkeita korkeakouluilla on alueellamme menossa.

Esitysten välilä ja jälkeen kävimme vilkasta keskustelua aiheista. Kiitos kaikille osallistujille!
Kokouksen materiaalit löytyvät välilehdeltä "POP ELO -yhteistyöryhmän ja -verkoston materiaalit".

Kokous ja katsaus: Alle 29-vuotiaiden koulutuspolun nivel- ja siirtymävaiheet Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan ELO-yhteistyöryhmä syventyi tammikuisessa kokouksessaan Karvin nivelvaihekyselyn innoittamana pohtimaan syvällisemminkin alle 29-vuotiaiden nuorten koulutuspolun nivel- ja siirtymävaiheita Pohjois-Pohjanmaalla. Kokousta pohjustettiin Webropol-kyselyllä (8 vastaajaa), jonka tuloksia 11 yhteistyöryhmän jäsentä pureskeli ja kommentoi kokouksessaan. Muistion sijaan puheenjohtaja Teea Oja laati kokouksen tuotoksena katsauksen/tiivistelmän yhteistyöryhmäläisten ajatuksista. Löydät katsauksen materiaalit -osiosta > kokous 1-2019!

ELO nivelvaihetehtävä.jpgELO nivelvaihetyöskentelyä.jpg

Kohtaanto työmarkkinoilla -tapahtuma keräsi työelämän kehittäjät pohtimaan kiperiä kysymyksiä

Pohjois-Pohjanmaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä sekä Työelämä 2020 -alueverkosto järjestivät yhdessä tapahtuman "Kohtaanto työmarkkinoilla" Oulussa 17.10.2018. Tapahtumaan osallistui molempien verkoston jäseniä sekä muita työelämän kehittäjiä maakunnan alueelta.

Tapahtumassa kuultiin varsin hyvin kohtaantoa ja sen ongelmia avaavia puheenvuoroja. Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikositutkija, dosentti Terhi Maczulskijin perusteellinen katsaus valotti kohtaannon keskeisiä kysymyksiä ja jätti ilmaan myös paljon kysymyksiä, joihin aiheen tarkemmilla tutkimuksilla voitaisiin vastata. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettava Jussi Huuskosen esitys pohjautui yhteen uusimmista kohtaanto-aiheen tutkimuksista "Kohtaanto työmarkkinoilla - havaintoja ja politiikkajohtopäätöksiä", tarjoten myös nimensä mukaisesti johtopäätöksiä kohtaannon parantamistoimenpiteiksi.

Pohjois-Pohjanmaan tilannetta avasi TE-toimiston yrityspalveluiden Jouni Korhonen esittäen tilastoja ja näkemyksiä alueen tilanteesta. Matkailudiili -hanke sekä Yritykset kehittämispolulle -hanke laajensivat maakunnan tilannetta ja ilmiön ominaisuuksia omilla pohdiskelevilla katsauksillaan aiheeseen. Työskentelyn lomassa ja päätteeksi osallistujat keskustelivat aiheesta ja pohtivat pienryhmissä kohtaannon eri näkökulmia.

Tapahtuman aineistot löydät alasivulta " POP ELO-yhteistyöryhmän ja -verkoston materiaalit".

Kiitos puhujille ja osallistujille!

Liitteet:

KUTSU Kohtaanto työmarkkinoilla 17.10.2018

Ajankohtaista ELO-toiminnassa