Lapin ELO-ryhmät

Yleinen kuvaus ja yhteystiedot

Lapin elinikäisen ohjauksen kehittämisessä lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet. Tavoitteena on tarjota osaavalla asiantuntijaverkostolla helposti saavutettavia, matalan kynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita (TNO-palveluita). TNO-palveluilla edistetään ja tuetaan elinikäistä oppimista ja urasuunnittelua. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on Lapissa kehitetty TNO-palveluiden toimintamalli elinikäisen ohjauksen edistämiseksi ja koordinoimiseksi.

Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kehittämistä ohjaa maakunnallinen Lapin elinikäisen oppimisen johtoryhmä, jonka tehtävänä on:

 1. toimia yhteistyötä koordinoivana elimenä Lapin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kehittämisessä
 2. ottaa tarvittaessa kantaa valtakunnalliseen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kehittämiseen
 3. ohjata, seurata ja arvioida Lapin aikuiskoulutusstrategian tavoitteiden toteuttamista ja ohjata strategian päivitystä
 4. käsitellä muita ajankohtaisia koulutukseen liittyviä kysymyksiä

Yhteistyön koordinoimisesta vastaa Lapin ELO – Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä. Sen tehtäviksi on määritelty:

 1. Ohjata monialaisten ja moniammatillisten sekä monikanavaisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistä
 2. Osallistua Lapin jatkuvan oppimisen strategian laadintaan sekä tukea ja seurata sen toteutumista / toimeenpanoa
 3. Edistää Lapin TNO-palvelujen strategian jalkauttamista
 4. Arvioida osaltaan ohjauksen laatua, saatavuutta ja kehittää ohjausosaamista
 5. Tehdä aloitteita elinikäisen ohjauksen kehittämiseksi alueella.

TNO-palvelujen koordinaatioryhmä koordinoi käytännön TNO-toimintaa ja sen tavoitteet ja toimenpiteet ovat:

 • Toteuttaa ja kehittää verkostomaista TNO-toimintaa Lapissa
 • Toteuttaa ja kehittää Lapin alueen monihallinnollista ja -ammatillista TNO-toimijaverkostoa ja sopia mm. asiantuntijuuden ja tiedon jakamisesta sekä verkoston yhteisistä pelisäännöistä
 • Varmistaa kysyntälähtöisen TNO-palvelujen alueellinen kattavuus Lapissa
 • Ylläpitää ja kehittää TNO-henkilöstön osaamista
 • Koordinoida yhteisten toimenpiteiden ja tapahtumien järjestelyjä
 • Toteuttaa ja kehittää TNO-palvelukokeiluja
 • Tehdä aloitteita uusista hankkeista Lapin ELO-yhteistyöryhmälle
 • Kehittää ohjauksen laatujärjestelmää.

Lisäksi Lapissa on neljä TNO-palvelujen alueryhmää: Keski-Lapin alueryhmä, Länsi-Lapin alueryhmä, Itä-Lapin alueryhmä sekä saamelaisalueen alueryhmä. Näiden ryhmien tehtävänä on lisätä alueen TNO-toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, jakaa ja kehittää asiantuntijuutta sekä järjestää yhteisiä kehittämistilaisuuksia. Alueryhmillä on edustus TNO-koordinaatioryhmässä.

Elinikäinen ohjaus - Lappi
Lisätietoa löydät ELYn sivulta.


LAPIN ELO-koordinaattori
PUHELIN SÄHKÖPOSTI
Päivi Holopainen 0295 037 076

paivi.holopainen(at)ely-keskus.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä