Opinto-ohjaus vahvistuu osana oppivelvollisuuden laajentamista

OPINTO-OHJAUS VAHVISTUU OSANA OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTAMISTA

Opetusministeri Li Andersson julkisti kesäkuussa Opinto-ohjauksen kehittämisohjelman, joka käynnistää opinto-ohjauksen kehittämisen perusopetuksessa sekä ammatillisen ja lukiokoulutuksen aloilla.

Kehittämisohjelma on olennainen väline oppivelvollisuuden laajentamisen laajassa kokonaisuudessa. Kehittämisohjelman toteutukseen on varattu pysyvää rahoitusta 19 miljoonaa euroa vuodessa, josta 14,7 miljoonaa euroa on oppivelvollisuuden laajentamiseen varattua rahoitusta. Lisäksi oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen kehittämiseen on varattu 6,3 miljoonaa euroa. Kehittämisohjelma jatkuu hallituskauden loppuun.

Tavoitteena on vahvistaa oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen toteutumista, toimintatapoja, yhteistyötä, systemaattisuutta ja jatkumoa. Lisäksi oppilaanohjauksen kehittämisohjelmassa vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa tekemällä työelämän ja jatko-opintojen mahdollisuudet näkyviksi kaikille oppijoille, tehdään näkyväksi tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista, hyödynnetään nykyistä paremmin ennakointitietoa ja vahvistetaan työelämää koskevaa tietotuotantoa. Tavoitteena on tukea opinto-ohjauksen roolia oppijan osaamisen ja erityisesti vahvuuksien tunnistamisessa ja tukemisessa, vahvistaa oppilaan- ja uraohjauksen mahdollisuuksia purkaa sukupuolisegregaatiota sekä huomioida monikulttuurisuus ja kielellisten valmiuksien keskeinen merkitys yhteiskuntaan sosiaalistumisessa.

Perusopetuksen osalta oppilaanohjausta uudistetaan uudella tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen mallilla. Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta voidaan suunnata 10 000 sitä tarvitsevalle oppilaalle vuodessa. Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen rahoitus toteutetaan valtionosuuksien kautta pysyvänä rahoituksena (3,2 milj. euroa vuodessa) ja oikeus tehostettuun oppilaanohjaukseen säädetään lailla. Opetushallitus työstää opetussuunnitelman perusteiden kautta ohjeistusta tämän toimeenpanoon. Perusopetuksen osalta OKM käynnistää oppilaanohjauksen asiantuntijaverkoston.

Ammatillisen koulutuksen osalta kehittämistoimia suunnataan erityisesti Oikeus osata –ohjelman kautta. Opetushallituksessa on 15.10. saakka käynnissä hankehaku ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen kehittämiseksi ja ohjauksen laadun parantamiseksi.

Lukiokoulutuksen osalta opinto-ohjauksen kehittäminen toteutetaan osana lukiokoulutuksen laadun kehittämistä. Ohjauksen laadun vahvistamisen ohella pyritään turvaamaan myös ohjauksen riittävyys.

Opinto-ohjauksen kehittämisessä hyödynnetään lukioiden kehittämisverkostoa (LUKE–verkosto).

Lisätietoja kehittämisohjelmasta antavat Minna Polvinen (perusopetus, minna.polvinen@minedu.fi), Ulla-Jill Karlsson (ammatillinen koulutus, ulla-jill.karlsson@minedu.fi) ja Heikki Blom (lukio, heikki.blom@minedu.fi) opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kirjoittaja:
Minna Polvinen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
minna.polvinen@minedu.fi

Lisätietoa:

www.minedu.fi/laatuohjelmat

https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen

https://minedu.fi/opinto-ohjauksen-kehittaminen

https://www.oph.fi/fi/funding/oikeus-osata-ammatillisen-koulutuksen-laatu-ja-tasa-arvo-11-opinto-ohjauksen-kehittaminen

Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 16, syyskuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus16

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä