Eurooppalaista ulottuvuutta nuorisoalan ohjauspalveluissa

Eurooppalaista ulottuvuutta nuorisoalan ohjauspalveluissa

Nuorille suunnatuilla nuorten tieto- ja neuvontapalveluilla on vahva perinne suomalaisessa nuorisotyössä ja ohjausalalla. Suomi on ollut edellä kävijä jo 1950 – luvulta nuorille suunnattujen ohjauspalveluiden kehittämisessä. Muualla Euroopassa muun muassa Ranskassa ja Belgiassa nuorille suunnattuja palveluita lähdettiin kehittämään 60 – luvulla nuorison poliittisen liikehdinnän seurauksena. Nuorten tieto- ja neuvontatyöllä on siis vahva eurooppalainen ulottuvuus. Nuorille suunnatut tieto- ja neuvontapalvelut näkyvät myös voimakkaasti Euroopan neuvoston jäsenmailleen suuntaamissa suosituksissa ja Euroopan unionin nuorisostrategiassa. 

Työmuodolla on aktiivinen, eurooppalainen kattojärjestö, European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA), joka on perustettu 1986 Madridissa. ERYICA tukee toiminnallaan kansallisia, alueellisia ja paikallisia nuorten tieto- ja neuvontapalveluita. Jäsenorganisaatioita, kansallisia ja alueellisia nuorten tieto- ja neuvontatyöhön keskittyviä verkostoja on yhteensä 39  jotka edustavat 29 maata.

Suomessa toimiva kansallinen nuorisoalan asiantuntijakeskus Koordinaatti on ERYICAn jäsenorganisaatio, edustaen näin koko kansallista verkostoa Euroopassa. Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on ERYICAn sisarorganisaatio Suomesta. 
Koordinaatin asiantuntijuutta on hyödynnetty laajasti ERYICAn kehittämistehtävissä. Yhdenvertaisuus, vihapuhe sekä media- ja informaatiolukutaito olivat teemoja, joita nostimme esiin kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

ERYICA on kansainvälinen, riippumaton ja voittoatavoittelematon nuorisoalan kattojärjestö, jonka jäsenistö koostuu kansallisista ja paikallisista nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoista ja -verkostoista. Se keskeisenä tehtävänä on vahvistaa toimijoiden kansainvälistä yhteistyötä, osaamisen vahvistamista ja tietotaidon vaihtoa. Se tekee alan toimijoita ja nuorille suunnattuja tieto- ja neuvontapalveluja näkyväksi kaikilla tasoilla ja mahdollistaa jäsenistön ammatillista kehittymistä ja liikkuvuutta sekä tno- palvelujen kehittämistä.  ERYICAn toimisto sijaitsee Luxemburgissa ja sillä on neljä kokopäiväistä työntekijää.  Toiminnan keskeinen visio on, että jokaisella nuorella on oikeus saada heille soveltuvaa, luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa ja ohjausta heille sopivimmalla tavalla. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ovat palvelujen toteutuksen avainsanoja. Järjestön tekee myös vaikuttavuustyötä, jotta eri maiden rakenteisiin ja poliittiseen päätökseen saataisiin toimenpiteitä ja tahtotilaa, joka usein tarkoittaa myös resursseja, toteuttaa laadukkaita, kestäviä tno- palveluita monialaisessa yhteistyössä.

Eurooppalaiset periaatteet laadun varmistamiseksi

Koordinaatti osallistui keskeisenä toimijana nykyisten, voimassa olevien eurooppalaisten nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteiden tekemiseen. Periaatteet hyväksyttiin keväällä 2018 ERYICAn 29. yleiskokouksessa Portugalissa. Varsinaisesti nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaiset periaatteet hyväksyttiin Bratislavassa, Slovakiassa jo vuonna 2004. Tuolloin oli jo tarve päivittää vuonna 1993 alun perin hyväksytyt periaatteet uudelle vuosisadalle. Periaatteet toimivat kaikissa ERYICAn jäsenjärjestössä työmuodon ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden peruskivenä sekä yhteisen keskustelun ja kehittämisen linjaajina. Periaatteet toimivat esikuvina ja hyvänä käytäntönä myös muille nuorisotyötä koskeville suosituksille. Niitä onkin hyödynnetty erilaisten nuorisotyötä koskevien suositusten ja eettisten periaatteiden pohjaksi Suomessa ja Euroopassa. 

Lähtökohtana periaatteiden syntymiselle ja vuosien saatossa kehittymiselle on ollut nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoiden tiivistynyt yhteistyö Euroopassa – ja sen myötä myös nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen yhdessä. Yhteisiä linjauksia laadun ja työssä tarvittavan osaamisen varmistamiseksi on ollut tärkeä tehdä. Tämä on poikinut muun muassa eurooppalaisen hankkeen työmuodon laatumerkin toteuttamiseksi. Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen laatumerkki tulee laajemmin käyttöön vuonna 2021. Merkin tarkoitus on auttaa nuoria tunnistamaan, milloin he voivat luottaa saavansa laadukasta, oikeaa ja riippumatonta tietoa. Hanketta koordinoi ERYICA ja mukana yhteistyössä on muun muassa Euroopan neuvosto. 

Laatumerkin kehittäminen on vain yksi ERYICAn kehittämiskohteista, joka on toteutettu yhteistyössä jäsenorganisaatioiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Meneillään on myös kehittämishanke koulutustarjonnan lisäämiseksi yhä vahvemmin digitaalisissa oppimisympäristöissä. Tämä on myös aihe, joka linkittyy teemaltaan juuri julkaistuun kestävän kehityksen oppaaseen Greening Youth Information work https://koordinaatti.fi/en/news/greening-youth-information-publication-out-now. ERYICAn toiminta perustuu viiteen strategiseen painopisteeseen1. osaamisen vahvistaminen 2. tutkimus, trendit ja kehittäminen 2. laatu ja nuorille suunnatun tiedon eettisyys  4. yhteistyö ja edunvalvonta  sekä 5. viestintä. Painopisteet ja sen pohjalta tehdyt toimintasuunnitelmat hyväksyy vuosikokous. Muita meneillään olevia kehittämiskohteita on muun muassa kouluttajakoulutus, media- ja informaatiolukutaitoon liittyvä ranskankielinen projekti, palvelumuotoilun hyödyntäminen ja osaamisen vahvistaminen tno- työssä sekä lisäksi järjestön on kokoamassa tietoa nuorisotyöllisistä tno-palveluista Euroopassa. Juuri julkaistu Good Practice Booklet esittelee jäsenten kehittämishankkeita. https://www.eryica.org/tools-resources

Koordinaatin asiantuntijuutta on hyödynnetty laajasti ERYICAn kehittämistehtävissä. Yhdenvertaisuus, vihapuhe sekä media- ja informaatiolukutaito olivat teemoja, joita olemme nostaneet myös esiin myös kansainvälisessä yhteistyössä.

Kirjoittaja:
Jaana Fedotoff, Kehittämispäällikkö, Koordinaatti
Presidentti, European Youth Information and Counselling Agency, ERYICA
jaana.fedotoff@ouka.fi

Lisätietoa:
https://koordinaatti.fi/fi
https://www.eryica.org/

Edellinen | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 16, syyskuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus16

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä