Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto voidaan jakaa kolmeen osa – alueeseen:
1. Kouluyhteisön turvallinen arki
2. Arjen huolenpito
3. Tuki ja hoito

Kouluyhteisön turvallinen arki on otettu huomioon päivittämällä eri suunnitelmat. Koululle on tehty Turvallisuus- kansio ja se on otettu käyttöön. Kiusaamisen vastaista toimintamallia toteutetaan käytännössä. Käytössä on nollatoleranssi kiusaamisen suhteen. Koulu on mukana Kiva Koulu- hankkeessa.
Kouluerveydenhoitaja
Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on kerran kuussa perjantaisin. Koulutapaturman sattuessa opettaja antaa ensiavun ja ottaa tarvittaessa yhteyden oppilaan huoltajaan ja huolehtii yhteistyössä vanhempien kanssa mahdollisesta terveyskeskuskäynnistä.
Koululääkäri
Koululääkäri käy kerran lukuvuodessa koululla yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Tällöin suoritetaan 1. ja 5. luokkalaisten lääkärintarkastus.
Koulukuraattori
Koulukuraattori Anne Nevasaari on kyläkoulujen / lukion käytettävissä tiistaisin klo 8-12. Hänen puhelinnumeronsa on 044-4456 152. Koulukuraattorilta saa apua jos oppilaalla on pulmia ja haasteita koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa.
Koulupsykologi
Haapajärven kaupungin koulupsykologina toimii Riikka Holappa 044- 4456203. Psykologille on varattu mahdollisuus kyläkouluilla käynteihin keskiviikkoisin klo 8-12. Koulupsykologin toimenkuvasta saat tarkemman tiedon lopussa olevasta liitteestä.
Oppilashuoltoryhmä
Oppilashuoltoryhmään voivat tapauskohtaisesti kuulua koulun opettajia, erityisopettaja Riitta Mäntylä, terveydenhoitaja Niina Jokikuona, koulukuraattori Anne Nevasaari, koulupsykologi Riikka Holappa ja oppilaan vanhemmat. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa tarkoituksenmukaisella kokoonpanolla. Oppilashuollollisista asioista puhutaan viikoittain opettajien kesken.
Kouluruokailu
Kouluruokailu on järjestetty kaikkien opetusryhmien osalta luokassa. Opettajat valvovat ruokailun omassa opetusryhmässään. Ruoka-aineallergiaa potevista oppilaista ilmoitetaan ruoanjakajalle, joka vie asian aina eteenpäin aluekeittiölle. Palautetta annetaan tarvittaessa aluekeittiölle.
Koulukuljetukset
Koulukuljetuksen tarvitsee 55 oppilasta. Yhteiset kuljetukset päätämme tapauskohtaisesti ja hyödynnämme kaupungin tekemät sopimukset liikennöitsijöiden kanssa.

Liitteet:

Koulupsykologin työnkuvaus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä