Lukuvuoden painopistealueet

Painopistealueet ja opetuksen järjestäminen

 • Koulutyön yleinen järjestäminen lv 2021-2022.

   

  1. Koululaiset ja opiskelijat paikkakunnan markkinoijina on kaupungin yhteinen painopistealue
  2. Hyvinvoiva kouluyhteisö ja hyvät käytöstavat Tavoitteena on laaja-alainen osaaminen. Koulu yhteistyössä kodin kanssa ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja.Liikkuva koulu-hanketta ei unohdeta. Liikkuvat välitunnit ja liikuntaprojektit ovat osa koulutyötä.
  3. Tiiton koulu korostaa edelleen opetustyössä myös hyvien tapojen teemaa.
  4. Opetuksen järjestämisessä huomioidaan joustavat pedagogiset ratkaisut sekä koulun omaleimaisuus ja opetussuunnitelman painotukset.
  5. Opetustunnit jaetaan siten, että jokainen oppilas saa vähintään säädetyn määrän opetusta kussakin oppiaineessa.
  6. Työjärjestyksiä laadittaessa kuljetusoppilaat otetaan huomioon ja suunnitellaan lukujärjestykset siten, että kuljetukset hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti.
  7. Koulun työmäärä jaetaan täysin tasapuolisesti henkilöstön kesken mahdollisimman tehokkaasti.
  8. Koulun ulkopuolella annettavassa opetuksessa poiketaan koulutyön säännönmukaisesta järjestämisestä tässä työsuunnitelmassa esitettävällä tavalla. Asiat tiedotetaan vanhemmille lukuvuositiedotteessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä