Koulun johtokunta

Koulun johtokunta ja tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1. Huolehtia yhteistyössä opettajien kanssa koulun kasvatuksen ja opetuksen kehittämisestä.
2. Hoitaa koulun ja kodin yhteistyötä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
3. Toimia koulunsa edunvalvojana.
4. Antaa tarvittaessa sivistyslautakunnalle lausuntoja mm. koulun työsuunnitelmasta ja henkilöstövalinnoista.

Johtokunta valitaan vuosittain pidettävässä koulun kokouksessa. Jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain puolet johtokunnasta on erovuorossa. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan. Henkilökunta osallistuu kokouksiin tarpeen mukaan asiantuntijajäseninä. Koulun johtaja toimii johtokunnan sihteerinä. Johtokunnalle ei makseta kokouspalkkiota.
Koulunjohtaja toimii kokousten sihteerinä ja opettajat voivat osallistua kokoukseen asiantuntijajäseninä tarpeen mukaan.
 

Koulun johtokunta vuonna 2018

Jäsen Varajäsen
Johanna Skantz Niina Tiitto
Lauri Liuska Matti Takarautio
Ari Laine Asta Tuohineva
Virpi Mustanoja Juhani Pavloff
Anu Leppänen Susanna Laulumaa
Soile Kiviranta pj. Sari Törmälä