Järjestyssäännöt

TIITON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2020-2021

Näiden järjestysääntöjen tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Säännöt ovat voimassa kouluaikana, myös muualla kuin koulualueella. Koulun alue on rakennusten lisäksi piha-alue, johon kuuluu koulun takana oleva viheralue rantaan saakka sekä tiehen ulottuva ns. taksitie.

Oppilaan oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen kaikkina koulun työpäivinä, hänellä on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.

Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen.

Kaikkia oppilaita kohdellaan tasavertaisina ja huolehditaan sekä sukupuolten välisen tasa-arvon sekä kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

1 Hyvä käytös

Oppilaiden suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on kirjattu Tiiton koulun turvallisuussuunnitelmaan ja lisäksi koulussa toteutetaan KiVa koulu –ohjelmaa.

 

 • Olen kaikkien kaveri ja puutun kiusaamiseen.
 • Tervehdin ja kiitän.
   • Puhun kohteliaasti, olen ystävällinen enkä kiroile.
   • Odotan vuoroani enkä ryntäile.
   • Annan työrauhan muille.
   • Noudatan ohjeita ja aikatauluja.
   • Pukeudun asiallisesti ja sään mukaisesti.

OPPITUNNILLA

   • Saavun ajoissa oppitunnille.
   • Kuuntelen ohjeet ja keskityn.
   • Osaan tehdä omatoimistakin työtä.
   • Kysyn neuvoa tarvittaessa.
   • Viittaan, kun minulla on asiaa.
   • Teen kotitehtävät sovitulla tavalla.

RUOKAILUSSA

   • Odotan vuoroani meluamatta.
   • Syön siististi ja pyrin maistamaan kaikkia ruokia.

KÄNNYKKÄ

 • Kännykän saan ottaa kouluun, mutta pidän sen suljettuna repussani.
 • Kännykkäni on repussa myös taksia odotellessani.
 • Omat kännykät ym. laitteet ovat oppilaan omalla vastuulla.
 • Käytän kännykkää vain opettajan luvalla.
 • Sääntörikkomuksista puhelin voidaan ottaa päivän ajaksi ns. puhelinparkkiin.

Noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytössä oppi- ja välitunneilla. Välitunnillakin on kiva jutella kavereiden kanssa kasvotusten. Teen muille vain asioita, joita tahtoisin heidän tekevän minulle. Kukaan ei halua joutua kiusatuksi sen paremmin sosiaalisessa mediassa kuin muuallakaan. Siksi toimin vastuullisesti myös sosiaalisessa mediassa.

Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni kännykkää koulussa. Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen. Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat.

2 Oleskelu ja liikkuminen

Välituntialue on piha-alue, jonka rajana ovat kenttien rajat, leikkikentän reunalla olevat kuuset ja parkkipaikan reuna. Koulun taakse tai välituntialueen ulkopuolelle saa mennä vain opettajan luvalla. Polkupyöriä säilytetään koulun aidan vieressä kentän laidalla.

KOULUMATKALLA

 • Kävelen vasemmalla ja pyöräilen oikealla tien reunassa.
 • Ajan jonossa ja käytän kypärää.
 • En leiki ajoradalla.
 • Tervehdin ainakin tuttuja vastaantulijoita.
 • Käyttäydyn taksissa kohteliaasti.

VÄLITUNNILLA

   • Menen viivyttelemättä välitunnille (pakkasraja -17°C).
   • Pukeudun sään mukaisesti.
   • Pyörien luona ei oleskella välitunneilla.
   • Koulun pihalla ei saa heittää lumipalloja, kiviä eikä hiekkaa.
   • Tulen viivyttelemättä sisään kellon soitua.
   • Riisun kengät tuulikaapissa ja laitan ne telineeseen.
   • Panen vaatteet naulakkoon.
   • Palautan väli- ja liikuntatuntien välineet paikoilleen.

KOULUN JÄLKEEN

   • Menen suoraan kotiin, ellei toisin ole vanhempien kanssa sovittu.
   • Koulukuljetuksiin pääsevät vain kuljetusoppilaat.

3 Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

   • Huolehdin omista ja yhteisistä tavaroista. Kunnioitan toisen omaisuutta.
   • Vien roskat roskakoriin ja siivoan jälkeni.
   • Hankin uuden opetusvälineen tai kirjan kadottamani tai likaamani tilalle.
   • Ilmoitan rikkoontuneista tavaroista opettajalle tai henkilökunnalle.
   • Minulla on velvollisuus puhdistaa tai järjestää koulun omaisuus, mikäli olen vastuussa sotkemisesta.
   • En omista koulun alueelta löytämiäni tavaroita vaan vien opettajalle.
   • Nimikoin omat tavarani ja vaatteet tunnistamisen helpottamiseksi.

4 Oppilaan ojentaminen

 • Opettaja voi poistaa häiritsevän oppilaan luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta.
 • Häiritsevän oppilaan opetus voidaan evätä jäljellä olevan työpäivän ajaksi.
 • Koulunjohtaja tai opettaja voi määrätä jälki-istuntoa sääntörikkomuksista.
 • Koulunjohtaja voi antaa kirjallisen varoituksen (kurinpitorangaistus).
 • Koulutehtävien laiminlyönnin jälkeen tehtäviä tehdään tarvittaessa koulutyön jälkeen koululla enintään tunti kerrallaan.

POISSAOLOT

 • Huoltajani ilmoittavat luokanopettajalle tai koulunjohtajalle poissaolon syyn.
 • Alle kolmen päivän poissaoloon anon luvan luokanopettajalta ja pidempään koulunjohtajalta.

Koulunjohtajalla ja opettajalla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. He voivat ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Koulunjohtajalla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoon tullut koulussa tai koulumatkalla tapahtunut häirintä, kiusaaminen tai väkivalta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.

5 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Nämä järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulun kotisivuilla ja luokissa. Säännöt tarkistetaan jokaisen lukuvuoden alussa syksyllä yhdessä oppilaiden kanssa. Jokainen on vastuussa järjestyssääntöjen noudattamisesta ja seuraamisesta.

 

Tiiton koulun henkilökunta

Tiiton koulun oppilaskunta

 

Risto Hautakangas
koulunjohtaja

5.8.2020 Haapajärvi

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä