Koulumatkat ja kuljetus

Koulumatkat ja kuljetukset

Haapajärven kaupunki myöntää koulukuljetuksen lv. 2021– 2022 seuraavasti:
- Perusopetuksen oppilaiden koulukuljetus on ilmainen, mikäli koulumatka on yli 5 km.
- Esioppilaan ja 1.-2. luokan oppilaiden maksuttomaan kuljetukseen oikeuttava matka on kuitenkin 3 km (erillinen hakemus, kun matka on alle 5 km).
- 3. -6. luokan oppilaiden omavastuu on 4 euroa päivä, mikäli koulumatka on 3-5 km, sisarosuusalennus 50 % (erillinen hakemus).
- Kuljetus voidaan järjestää lyhyemmältä matkalta sellaiselle oppilaalle, jonka koulumatka on vaarallinen tai liian vaikea tai rasittava (perusteltu erillinen hakemus).

Erillisestä hakemuksesta kuljetus voidaan järjestää lyhyemmältä matkalta sellaisille oppilaille, joiden koulumatka on vaarallinen, oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärin tms. lausunto matkan vaikeudesta tai rasittavuudesta. Koulutoimisto hankkii lausunnot matkan vaarallisuudesta poliisiviranomaiselta.

Koulukuljetushakemuksen voit tulostaa ladattavista tiedostoista ja palauttaa täytettynä koulutoimistoon. (Liitteeksi kannattaa laittaa mukaan mahdollinen lääkärintodistus)

Kuljetuksista vastaa: Harri Härkönen Mantelan linjavaunut Oy p. 0400-196558
Kuljettajat: Reijo, Jari ja Tero

KOULUKULJETUKSEN PELISÄÄNNÖT
Sivistysjohtajan tiedote koskien ei-kuljetusoppilaiden kyydityksiä
Kuljetustiedote.pdf


Mitä oppilaat voivat tehdä?

•Oppilaat ovat aikataulun mukaan odottamassa sovitussa turvallisessa paikassa.
•Autoa odotetaan tien reunassa tai pysäkillä.
• Autoon ei pääsääntöisesti mennä eikä poistuta liikenteen puolelta.
• Autoon ei mennä rynnäten.
• Oppilaat menevät samoille, yhdessä sovituille paikoilleen.
• Autossa istutaan omilla paikoilla ja käytetään turvavöitä, mikäli autossa on sellaiset.
• Reppua ei jätetä turvavyötä käytettäessä selkään, vaan se pidetään joko jaloissa, sylissä tai tavaratilassa.
• Oppilaat eivät riehu ja melua täydessäkään koulubussissa tai taksissa.
• Autosta poistutaan rauhallisesti eikä unohdeta reppuja tai vaatteita autoon.
• Missään tapauksessa oppilas ei poistuessaan autosta saa lähteä ylittämään tietä kouluauton edestä tai takaa, vaan odottaa, että kouluauto on lähtenyt.
• Pimeän aikaan oppilas käyttää heijastinta.
• Oppilas ilmoittaa, jos hän voi pahoin esim. kuumuuden, ahtauden, heikon ilmastoinnin tai muuten matkan rasittavuuden takia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä