Tutortoiminnan koulutusmateriaalit

Yleistä

Tämän sivun alle on koottu tutoropettajien toiminta-hankkeesse tuotettu ja opettajien koulutuksessa / ohjauksessa käytetty tukimateriaali. Löydät materiaalit omilta alasivuiltaan.

Sivuilla on tukimateriaalia seuraavista aiheista:
  • Scract-ohjelmointi (ohjelmointi graafisessa ohjelmointiympäristössä, oma tuottaminen, digitaalinen tarina ohjelmoimalla).
  • Koulun oman pilvipalvelimen käyttö oppilaiden tuotosten suojattuna tallennuspaikkana (Synology NAS).
  • Peda.net oppilaan julkaisualustana (blogi, kuvagalleria, yms.).
  • TVT-käsityössä (OPS2014 mukaisesti, tuotoksen suunnittelu, valmistus, dokumentointi, arviointi ja mikro-ohjainten käyttö).
  • Google opetuksessa (sähköisten tehtävien, pistokokeiden ja kokeiden laadinta Google Forms:lla).
  • Sähköisen oppilasportfolion laadinta (Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen OPSin mukaisesti).
  • Peda.netin tehokas opetuskäyttö (kaksisuuntainen viestintäkanava opettajan ja oppilaiden välillä, yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely ajasta ja paikaista riippumatta).