≡ Navigointi

Ylikylän koulu

Sivistystoimenjohtajan tiedote

Ylikylän koulun kuntoarvion tulokset ja niiden vaikutukset tulevaan lukuvuoteen

Alajärven kaupungin Ylikylän koulun kuntoa on seurattu säännöllisesti rakennukseen joulukuussa 2013 tehdyn kuntoarvion jälkeen.

Marraskuussa 2014 rakennukseen tehtiin Asbesti- ja haitta-ainekartoitus sisältäen materiaalinäytteet. Tulokset annettiin tammikuussa 1.15.2015. Kartoitustulokset sisälsivät analyysivastaukset Työterveyslaitokselta.

Rakennuksen seurantaan liittyvät kaksi sisäilmanäytettä on otettu 22.2.2017 ja 09.03.2017. Ensimmäisestä näytteestä 9.3.2017 saadun vastauksen perusteella sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ja mikrobipitoisuudet olivat koholla. Toisesta 09.03.2017 otetusta näytteestä 24.3.2017 saadut tulokset osoittivat, että sieni-itiöpitoisuuksia ei enää esiintynyt.

Ensimmäisen näytteen vastausten perusteella tilattiin kuitenkin rakenteiden kuntotutkimukset. 5.5.2017 valmistuneen kuntotutkimuksen perusteella Ylikylän koulun rakenteissa on laajalti sellaisia vaurioita, jotka saattavat vaarantaa oppilaiden ja henkilöstön terveyttä.

Alajärven kaupungin sisäilmatyöryhmän on 10.5.2017 käsitellyt saatuja vastauksia yhdessä terveysviranomaisen kanssa ja todennut, että koulu voi jatkaa toimintaansa lukuvuoden 2016-2017 loppuun saakka. Sekä terveystarkastaja, työterveyshoitaja että koulun rehtori ilmoittivat, ettei heille ole tullut ilmoituksia oppilaiden tai työntekijöiden oireiluista sisäilman vuoksi.

Lisäksi sisäilmatyöryhmässä tuotiin esille se, että rakenteissa olevat vauriot ovat laajalla alueella rakennuksen eri osissa eikä lukuvuoden 2017-2018 koulutyötä tule aloittaa Ylikylän koulurakennuksessa ennen kuin voidaan varmistaa turvallinen toimintaympäristö.

Ylikylän koulun esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulunkäynti lukuvuonna 2017-2018 toteutuu seuraavasti:

Ylikylän esiopetuksen ja perusopetuksen 1.-5. luokkien oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Paavolan koulu ja oppilaat integroidaan olemassa oleviin opetusryhmiin. 6. luokan oppilaista syntyvät kolme opetusryhmää ja tarvittava henkilökunta siirretään Järvi-Seudun ammatti-instituutin tiloihin Alajärven koulukeskuksen kampukselle. Edellä mainitulla jaolla voidaan osoittaa riittävät tilat opetuksen sujuvaan järjestelyyn.

Ylikylässä suunniteltu yhdistetty Alakylän ja Myllykankaan esioppilaiden opetus järjestetään omassa ryhmässä Myllykankaan koululla. Tästä johtuen aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve kartoitetaan uudelleen.

Toimenpiteillä ei ole ennakoitu olevan vaikutusta henkilöstön asemaan pl. toimipisteiden muutokset.

Ylikylän koulun huoltajia on tiedotettu asiasta 11.5.2017 pidetyssä tilaisuudessa.

Lisätietoja

kiinteistöasiat opetustoimi

tilapalvelupäällikkö sivistystoimenjohtaja

Timo Ketola 044 2970 288 Esa Kaunisto 044 2970 228