Tervetuloa Ylikylän koulun sivuille!

Sivistystoimenjohtajan tiedote

TIEDOTE YLIKYLÄN JA PAAVOLAN KOULUN HUOLTAJILLE JA OPPILAILLE KOSKIEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ LV 2017-2018

Järviseudun ammatti-instituutin Kurejoen ja Hoiskontien yksiköiden tiloissa suoritettiin 17.5.2017 Alajärven kaupungin sivistystoimen ja teknisen toimen, JAMI:n ja terveysviranomaisen edustajien toimesta kiinteistökatselmus. Tarkastuksen tarkoituksena on selvittää em. kiinteistöjen soveltuvuus perusopetuksen 1.-6. luokkien opetukseen.

Katselmuksen perusteella molemmat tilat piha-alueineen ovat muunneltavissa perusopetuksen käyttöön. Tarvittavat muutokset ja korjaukset sekä liikennesuunnitelma tehdään ennen uuden lukuvuoden aloittamista. Ylikylän oppilasalueen esiopetus järjestetään Paavolan koulussa ja perusopetuksen 1.-6.-luokkien opetus JAMIn Kurejoen yksikössä.

Alajärven kaupungin ja Järviseudun ammatti-instituutin edustajat ovat käyneet tilojen vuokraamiseen ja kunnostukseen liittyviä neuvotteluja. Tukipalvelujen ja tilojen käytön jaosta käydään vielä tarkentavia neuvotteluja, mutta ne eivät estä Ylikylän perusopetuksen 1.-6. luokkien opetuksen järjestämistä Kurejoen toimipisteessä.

Alajärvellä 1.6.2017

Esa Kaunisto

sivistystoimenjohtaja