≡ Navigointi

Paalijärven koulu

Ilmoittautuminen esikouluun ja 1. luokalle

Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan kouluihin 1. luokalle ja esiopetukseen lv. 2017 - 2018 tulevien oppilaiden

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumisen voi tehdä sähköpostitse tai kirjeitse koulun rehtorille perjantaihin 17.2.2017 mennessä. Ilmoittautumislomakkeet ovat tulostettavissa www.alajarvi.fi esi- ja perusopetus tai noudettavissa ao. koululta. Lomakkeet löytyvät myös koulun Pedanet- sivuilta kohdasta hakemukset.

Koulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2010 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Esiopetukseen osallistuvat kaikki vuonna 2011 syntyneet lapset. Alajärvellä esiopetusta järjestetään Hoiskon, Luoma-ahon (Luoma-aho ja Paalijärvi), Paavolan, Taimelan, Uusikylän ja Ylikylän (Alakylä, Myllykangas ja Ylikylä) kouluilla.

Vimpelissä esiopetusta järjestetään Aapiskujan koulun Rantakylän yksikössä.


Jos huoltaja haluaa lapselleen perusopetuksen lykkäystä, on sitä koskeva kirjallinen anomus toimitettava koulun johtajalle/ rehtorille.

Kouluun ilmoittautuneille uusille oppilaille järjestetään kouluilla toukokuussa tutustumispäivä, josta ilmoitetaan erikseen tässä lehdessä.

Alajärvi 7.2. 2017

Alajärven sivistyslautakunta

Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan

HAKU AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ALAJÄRVELLÄ JA VIMPELISSÄ LV. 2017-2018 Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Alajärven ja Vimpelin esioppilaille, 1.-2.luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunnan 11.3.2015 tekemän päätöksen mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Alajärven ja Vimpelin alueella niissä kouluissa, joissa ryhmään tulee vähintään kuusi 1.-2.luokkalaista tai erityisen tuen piirissä olevaa oppilasta. Ryhmän kokoon lasketaan mukaan myös esiopetusikäiset oppilaat (aamu- ja iltapäiväkerholaiset), mutta toiminnan käynnistämiseksi ryhmässä tulee olla myös muita kuin esioppilaita. Silloin kun mukana on esioppilaita, toiminta voidaan käynnistää jo, kun ryhmässä on viisi oppilasta.

Huom! Jos oppilas osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan eri koululla kuin hänelle annettava esiopetus tapahtuu, niin huoltajat huolehtivat itse lapsen kuljetuksen esikouluun ja sieltä iltapäivätoimintaan eri koululle.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan sitoudutaan paikkaa haettaessa lukukaudeksi tai –vuodeksi kerrallaan. Hakemuksen perusteella tehdään hallintopäätös lapsen ottamisesta mukaan toimintaan. Laskutus perustuu tähän päätökseen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan opetussuunnitelma ja hakulomake löytyvät Paalijärven koulun pedanet sivuilta kohdasta hakemuksia sekä Alajärven kaupungin nettisivulta osoitteesta www.alajarvi.fi Varhaiskasvatus ja opetus → Esi- ja perusopetus → Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -linkin takaa. Hakulomakkeita saa myös kouluilta ja koulutoimistosta, os. Sairaalatie 3, 62900 Alajärvi. Haku päättyy 17.3.2017.

Hakemukset palautetaan ao. koulun rehtorille. Tätä myöhemmin tulleet hakemukset huomioidaan vain, mikäli toimintaryhmissä on tilaa.

Alajärvi 7.2.2017

Alajärven sivistyspalvelut