Taimelan koulu

TAIMELASSA TAPAHTUU

AP/IP-toiminnan suunnittelupalaveri varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa
Tanssiva klovni
Opekokous

Lisää tapahtumia: marraskuu 2018 joulukuu 2018