Tietoa Vardasta

Varda

Varda on uusi, kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto, jonka ylläpitäjänä toimii Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Vardan ohjauksesta. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018, luvussa 13), joka astui voimaan 1.9.2018. Tietovarannon käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 6.2.2019 lähtien.

Ähtärin kaupunki siirtää varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla. Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat.

Vardan avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Kansallisen varhaiskasvatuksen tietovarannon ansiosta eri viranomaisten ei jatkossa tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä varhaiskasvatuksesta, mikä tuo mm. säästöjä toimintaan. Tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää
  • viranomaisten, kuten Kelan, Tilastokeskuksen, aluehallintovirastojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnassa
  • kuntien omassa toiminnassa
  • varhaiskasvatusta koskevassa tutkimuksessa

Varhaiskasvatustoimijat tallentavat tiedot Vardaan vaiheittain, seuraavan aikatulun mukaisesti:

  1. Kunnat tuottavat 6.2.2019 lähtien tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjistä, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
  2. Kunnat tuottavat 1.9.2019 lähtien varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tiedot
Henkilötiedot lapsesta ovat:
• nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
• toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
• hakemuksen toimittamispäivämäärä
• päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
• varhaiskasvatusoikeuden tuntimäärän laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
• tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
• varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisätietoja:
Varhaiskasvatuspäällikkö, Sirpa Mannismäki 0405739673
Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja, Marjo Saarimäki 0407298870