Yhteistyötahoja

Varhaiskasvatuksen yhteistyötahoja

VEKARA = varhaiserityiskasvatuksen työryhmä
Ryhmään kuuluvat varhaiskasvatuksen, sosiaalityön, terveydenhuollon/neuvolan, esiopetuksen, erityispalvelu Osviitan ja eri kuntoutustahojen työntekijöitä. Mini-Vekarat ovat yksikkökohtaisia moniammatillisia työryhmiä.

Ähtärin varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys ry
Jos haluat toimintaan mukaan, ota yhteyttä Hanna Katajamäkeen:
hanna.katajamaki@ahtari.fi puh. 040 6683 233

Kuusiolinnan perhepalveluiden perhetyö

Ähtärin seurakunta