VASU 1.8.2019

Ähtärin varhaiskasvatussuunnitelma

Opetushallitus määräsi 19.12.2018 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Perusteet uudistettiin vastaamaan uutta varhaiskasvatuslakia. Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja yksityiset palveluntuottajat päivittävät omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa kansallisten perusteiden mukaisesti ja ne otetaan käyttöön elokuussa 2019.

Varhaiskasvatussuunnitelma on kokonaisuutena kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista.

´´Jokaiselle lapselle laaditaan kauden käynnistyttyä tai hoidon alettua oma varhaiskasvatussuunnitelma.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle. Lapsen mielipide ja toiveet selvitetään ja huomioidaan suunnitelmassa. Lapsen näkökulmien selvitetään haastattelemalla (esim. Vasu-sivu “Lapsen haastattelu”), havainnoimalla (esim. Vasu-sivu “Hoitajan kertomaa”) ja/tai piirroksilla. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteet otetaan huomioon lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä.´´(Ähtärin varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019)

Vasu-keskustelua varten työntekijä sopii vanhempien kanssa vasukeskusteluajan.