Lapsen sairastuminen

Jos lapsi sairastuu...

  • Ilmoita meille sairastumisesta. Voit muokata lapsen hoidonvarausta Päikyssä merkitsemällä lapsen sairaaksi.
  • Saamme antaa päiväkodissa lapselle vain lääkärin määräämää lääkehoitoa. Tuo lääke ja lääkemääräys alkuperäisessä pakkauksessa. Täytä lisäksi lääkehoitosuunnitelma, joita saat päiväkodin henkilökunnalta.
  • Lääkehoitosuunnitelma täytetään aina myös silloin, kun lapsella on pitkäaikaissairaus, joka vaatii lääkehoitoa päiväkodissa. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti.
  • Lapsi on terve, kun hän pystyy osallistumaan kaikkeen päiväkodin toimintaan (esim. ulkoilu, uiminen, retket...)