Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa, jossa korostuvat perushoito ja leikki.

kuva mervilta.jpgPerhepäivähoitaja Mervi Haaparannan ryhmä lintutornilla.

Meillä toimii tällä hetkellä 9 perhepäivähoitajaa.

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta sekä yhtä osapäivähoitoa tarvitsevaa esikoululaista tai koululaista, perhepäivähoitajan omat lapset mukaan lukien.

Perhepäivähoidon pieni ryhmäkoko mahdollistaa lasten yksilöllisen huomioimisen ja tiiviin yhteistyön vanhempien kanssa.

Perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä muiden hoitajien kanssa lapsiryhmän tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan muun muassa sopimalla yhteisiä tapaamisia ja toimintoja leikkipuistoihin. Yhteistyö on mahdollista myös muiden päivähoitoyksiköiden kanssa esimerkiksi osallistumalla yhteisiin tapahtumiin.

Jokaisella perhepäivähoitajalla on oma varahoitopaikkansa sairastumisen tai muiden poissaolojen varalle (muulloin kuin sulkuaikoina, jolloin hoito on keskitettyä). Varahoitopaikkoina toimivat Sinikellon ryhmäperhepäiväkoti sekä Vilikkilän ja Tassulan päiväkodit.

Lisätietoja antavat
Varhaiskasvatuspäällikkö, Sirpa Mannismäki, p. 040 573 9673
Varhaiskasvatuksen hallinnon ja kentän resurssityöntekijä, Marjo Saarimäki, p. 040 729 8870