Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa, jossa korostuvat perushoito ja leikki.

kuva mervilta.jpgPerhepäivähoitaja Mervi Haaparannan ryhmä lintutornilla.

Meillä toimii tällä hetkellä 11 perhepäivähoitajaa.

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta sekä yhtä osapäivähoitoa tarvitsevaa esikoululaista tai koululaista, perhepäivähoitajan omat lapset mukaan lukien.

Perhepäivähoidon pieni ryhmäkoko mahdollistaa lasten yksilöllisen huomioimisen ja tiiviin yhteistyön vanhempien kanssa.

Perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä muiden hoitajien kanssa lapsiryhmän tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan muun muassa sopimalla yhteisiä tapaamisia ja toimintoja leikkipuistoihin. Yhteistyö on mahdollista myös muiden päivähoitoyksiköiden kanssa esimerkiksi osallistumalla yhteisiin tapahtumiin.

Jokaisella perhepäivähoitajalla on oma varahoitopaikkansa sairastumisen tai muiden poissaolojen varalle (muulloin kuin sulkuaikoina, jolloin hoito on keskitettyä). Varahoitopaikkoina ovat Sinikello sekä Vilikkilän ja Tassulan päiväkodit.


20180309_144931.jpgPerhepäivähoitaja Marita Lamminahon ryhmän tervetulotoivotus pandoille.Varhaiskasvatuspäällikkö, Sirpa Mannismäki, p. 040 573 9673

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja, Marjo Saarimäki, p. 040 729 8870