Kodin ja koulun yhteistyö

Wilma-ohjeet huoltajille

Wilma on www-liittymä, jota käytetään koulun ja kodin välisessä yhteydenpidossa. Huoltajat ja oppilaat saavat käyttäjätunnuksen koulusta.
Wilmassa voi lähettää koulun henkilökunnalle viestejä, lukea koulun tiedotteita ja ilmoittautua koulun järjestämiin tapahtumiin tai kursseille. Opettajat kirjaavat tuntimerkinnät, poissaolot ja arvioinnit wilmaan, josta niitä voi helppo seurata. 

Paina wilma-ohjeet linkkiä, niin saat lisää infoa:  Wilma-ohjeet

Luokkatoimikunnat

Ohessa liitetiedostona yleisohjeet vanhempaintoimikunnille. Ohjeistusta on hiukan päivitetty 7.4.2017. Aikaisemmin ohjeena oli, että vanhempaintoimikunta ilmoittaa aina luokan tilitiedot koululle. Enää tätä ei tarvitse tehdä. Ainoastaan silloin, jos koulu maksaa vanhempaintoimikunnalle tavarasta tai palvelusta, pitää tilin tiedot koululle toimittaa. Tätä ilmoitusta varten löytyy myös oma liitetiedosto alapuolelta.

Mauri Kangaskesti, rehtori

Liitteet:

Spotin tilavaraukset
Luokan tilitiedot koulua varten.pdf
Yleisohjeita vanhempaintoimikunnille

Vanhempien ajatuksia yhteistyöstä ja osallisuudesta 2016

1.lk:n vanhempien ajatuksia 30.8.2016 pidetyssä vanhempainillassa
Numero vastauksen perässä kertoo, kuinka monessa näistä ryhmistä sama asia on mainittu.

1. Missä asioissa ja miten te huoltajat haluatte olla osallisia ja aktiivisia toimijoita?
- kodin ja koulun välinen yhteistyö *2
- tukena oppilaan oppimisessa/ongelmissa - nopea tiedonkulku *2
- viestintä kodin ja koulun välillä -> avoin kanssakäyminen - yhteinen vapaa-ajantoiminta, esim. jouluaskartelut - läksyt (kotitehtävät) *2
- saunailta *2
- mukaan retkille
- koko koulutaipaleella - riitojen selvittelyssä jo varhaisessa vaiheessa
- puututaan ongelmiin varhaisessa vaiheessa yhdessä koulun kanssa - olla kiinnostunut lapsen asioista

2. Mitä keinoja teillä huoltajilla on osallistua koulun arkeen?
- Wilma *4
- pitää korvat auki, kuunnella ja kysellä lapselta *4 - läksyt yhdessä *2
- yhteinen tapahtuma tai toiminta - avuliaat vanhemmat + isovanhemmat, esim. liikuntatunnit, luistimien sitomiset - puhelin - vanhempainillat - vanhempainvartit - urheilutapahtumiin osallistuminen - perheillat - urheiluvälineiden kunnossapito - lapsen perusarjesta huolehtiminen - elinkelpoisen elinympäristön luominen - tuoda omaa osaamista, esim. teemapäiviä *2
- eri lajien tutuksi tuominen vanhempien ja urheiluseurojen kautta - oman ajan antaminen

3. Millaista kodin ja koulun välistä yhteistyötä odotatte koulun puolelta?
- avoimuus, aktiivista ja avointa yhteydenottoa matalalla kynnyksellä (puolin ja toisin) *3
- etenkin ongelmista nopeasti tietoa kotiin - yhteistyötä asioiden ratkaisemisessa, keskustelua, yhteistä pohdintaa
- tiedottaminen, täsmällinen ja välitön tiedonkulku *2
- varhainen puuttuminen
- muutoksista ilmoittaminen ajoissa
- positiivisuus, positiivinen palaute ja kannustaminen-> kotonakin tiedetään kehua lasta *3
- oppilaan osaamisesta/oppimisesta pidetään huolta
- positiivinen alku koulunkäynnille
- yhteisöllisyys, yhteistoiminta - kasvatuskumppanuus - objektiivista suhtautumista etenkin ongelmatilanteissa

4. Missä asioissa ja miten oppilaiden tulisi olla osallisia?
- huolehtia omista tavaroista - tietää, mitä läksyksi, huolehtia niistä *2
- viittaamalla, oman vuoron odottaminen - tuntiaktiivisuudessa
- mahdollisia omia mielenkiinnonkohteita oppisisältöihin
- oppimisympäristön suunnittelu *2
- oppilaat mukaan suunnittelemaan oppimistapoja
- oman työtavan valitseminen -> esim. oma rauha, kynällä/koneella, ryhmissä jne.
- ikään suhteutettuna kaikessa
- helpoissa asioissa, kuten retkien tai lelupäivän suunnittelussa
- lapsen tulisi uskaltaa esittää omia ajatuksia turvallisessa ympäristössä, mielipiteen ilmaisemisen mahdollisuus *2
- lapset innoissaan mukaan tekemiseen
- vaihtoehtojen luominen lapsille
- luokan sääntöjen pohtiminen
- toisista huolehtiminen *2
- hoitavat velvollisuutensa
- oppilas kertoo koulupäivästä kotona *2
- lapset mukaan ristiriitojen ratkaisemiseen

5. Mikä on mielestänne ensimmäisen kouluvuoden tärkein asia, johon koulun toimijoiden tulee lapsenne kanssa pyrkiä?
- hyvä mieli käydä koulua, koulumyönteisyys, että tulee mielellään kouluun, mielekkyys koulunkäyntiin säilyisi *5
- turvallisuus *2
- kaverisuhteet, kaverit, sosiaalisten taitojen oppiminen ja toisten kanssa toimeen tuleminen *4
- hyvä itsetunto, itsetunnon kasvaminen/vahvistuminen *2 
- oppimisen ilo *2
- ”minä olen arvokas” - rutiinien oppiminen *2
- harjoitella sitä, että kaikki ei ole aina kivaa, mutta pitää tehdä silti
- arjen rytmittäminen ja aikatalutus