Hyvinvoinnin tuki

Ajankohtaista

Kouluterveydenhuollon painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Määräaikaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Terveystarkastusten sisältö määräytyy lapsen ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan. Terveystarkastus muodostuu erilaisista tutkimuksista, kuten kasvun ja kehityksen seurannasta, näön ja kuulon tutkimuksesta sekä oppilaan hyvinvoinnin ja terveystottumusten selvittelystä. Terveydenhoitajan ja lääkärin yhdessä suorittamaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy myös perheen hyvinvoinnin kartoittaminen.