Poissaolot koulusta

Mahdolliset oppilaan poissaolot kevään aikana

Tässä ohjeet poissaolohakemusta varten: 

- poissaololupa haetaan omalta opettajalta, joka myöntää luvan

- poissaolo haetaan kahdella eri hakemuksella, hakekaa 14.-22.5. ja 25.-30.5. (tämä sen vuoksi, että opettaja voi myöntää luvan enintään seitsemäksi koulupäiväksi kerrallaan)

- hakemus tehdään lähettämällä vapaamuotoinen Wilma-viesti lapsen omalla opettajalle (luokanopettaja tai luokanvalvoja)

- hakemukseen tulee laittaa poissaolon syy (jos lapsi tai läheinen kuuluu lääkärin määrittelemään riskiryhmää, mainitkaa se perusteluissa, mutta lausuntoa ei tarvitse toimittaa)

- poissaolon aikana huoltaja vastaa lapsen opiskelusta, tehtävät saa opettajilta

- koulun vakuutus ei ole voimassa poissaolon aikana


Mauri Kangaskesti, rehtori

Poissaolot koulusta

Oppilaiden poissaolon syy on aina ilmoitettava opettajalle. Poissaolojen ilmoittaminen tapahtuu Wilma-järjestelmän kautta tai opettajan kanssa muuten sovitulla tavalla.

Mikäli poissaolon syy on muu kuin sairaus, on siihen pyydettävä lupa etukäteen. Enintään seitsemän koulupäivän (esim. ma-pe + ma-ti) poissaoloon voi luvan myöntää opettaja, sitä pidemmäksi ajaksi luvan myöntää rehtori erillisellä päätöksellä. Lomakkeen lomien hakemista varten voi tulostaa tältä sivulta tai pyytää paperiversion koululta. Ylimääräisen loman aikana opetuksesta vastaavat huoltajat. Suosittelemme perheen lomamatkojen sijoittamista koulun loma-aikoihin.

Alla olevasta liitteestä voit lukea, kuinka oppilaan poissaoloja seurataan ja kuinka niihin tarvittaessa Äänekosken opetustoimessa ja siis myös Koulunmäen yhtenäiskoulussa puututaan.

Liitteet:

Anomus oppilaan poissaolosta
Poissaoloihin puuttuminen