Poissaolot koulusta

Poissaolot koulusta

Oppilaiden poissaolon syy on aina ilmoitettava opettajalle. Poissaolojen ilmoittaminen tapahtuu Wilma-järjestelmän kautta tai opettajan kanssa muuten sovitulla tavalla.

Mikäli poissaolon syy on muu kuin sairaus, on siihen pyydettävä lupa etukäteen. Enintään seitsemän koulupäivän (esim. ma-pe + ma-ti) poissaoloon voi luvan myöntää opettaja, sitä pidemmäksi ajaksi luvan myöntää rehtori. Lomakkeet lomien hakemista varten voi tulostaa tältä sivulta tai pyytää paperiversion koululta. Ylimääräisen loman aikana opetuksesta vastaavat huoltajat. Suosittelemme perheen lomamatkojen sijoittamista koulun loma-aikoihin.

Alla olevasta liitteestä voit lukea, kuinka oppilaan poissaoloja seurataan ja kuinka niihin tarvittaessa Äänekosken opetustoimessa ja siis myös Koulunmäen yhtenäiskoulussa puututaan.

Liitteet:

Poissaoloihin puuttuminen
Oppilaan poissaoloanomus rehtorille.pdf
Oppilaan poissaoloanomus opettajalle.pdf