Järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen, on suoritettava tehtävänsä
tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Tämän lisäksi koulussamme noudatetaan
seuraavia järjestyssääntöjä.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Käyttäydymme hyvin
● Kunnioitamme toisia, kaikki saavat olla omanlaisiaan, emme kiusaa
● Käyttäydymme rauhallisesti, kohteliaasti ja asiallisesti oppitunneilla, välitunneilla sekä
koulun tilaisuuksissa
● Ruokailussa noudatamme hyviä pöytätapoja
● Käsittelemme koulun omaisuutta huolellisesti ja kunnioitamme toisten omaisuutta
● Pidämme kouluympäristön siistinä
● Koulumatkoilla noudatamme hyviä tapoja ja liikennesääntöjä
● Noudatamme turvallisuus- ja vaaratilanteista annettuja ohjeita
● Voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa kaikkien turvallisuuteen. Myös kameravalvonta
lisää turvallisuutta koulun alueella
● Noudatamme Suomen lakia, jonka mukaan
- koulussa tupakointi, myös sähkötupakointi, nuuskaaminen ja päihteiden käyttö ja hallussapito
on kielletty
- kouluun ei saa tuoda terä- eikä muita aseita eikä myöskään niitä muistuttavia esineitä, tulentekovälineitä tai muita vaarallisia esineitä (mm. laserosoittimet)

Keskitymme opiskeluun
● Annamme toisillemme työrauhan
● Saavumme ajoissa oppitunneille tarpeelliset välineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä
● Tietokoneita ja mobiililaitteita käytämme tarkoituksenmukaisesti ja asiallisesti opettajien
ohjeiden mukaan
● Välitunnilla
- emme jätä ketään yksin, olen hyvä koulukaveri
- pysymme koulualueen rajojen sisäpuolella
- välitunnin jälkeen menemme heti luokkaan
- ala- ja yläluokilla on lisäksi omia välituntiohjeita, joita noudatamme kuten
järjestyssääntöjä

Koulussa kiusaamiseen ja häirintään puututaan heti, kun sellaista havaitaan, koulun Sopu-tiimi
osallistuu tarvittaessa tilanteiden selvittämiseen.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa,
koulun retkillä ja koulumatkoilla. Koulun henkilökunnalla on oikeus antaa lisäohjeita, joita
noudatamme kuten järjestyssääntöjä.

Sääntörikkomuksista tulee lainsäädännön mukaisia seuraamuksia.

Järjestyssäännöt tarkistetaan aina lukuvuoden päättyessä. 

(Järjestyssäännöt tarkistettu keväällä 2019.)