Yleisinfoa, ohjeita ja lomakkeita

Tietoa koulustamme

Koulunmäen yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2017. Se muodostettiin kolmesta eri koulusta; Mämmen koulu (alakoulu), Keskuskoulu (alakoulu) ja Koulunmäen koulu (yläkoulu). Koulussa on lukuvuoden 2019-2020 alussa 1002 oppilasta luokka-asteilla 1-9 sekä esi2-asteella.

Koulu toimii kolmessa rakennuksessa osoitteessa Koulunmäenkatu 6. A-rakennuksessa koulua käyvät 1.-3. luokat ja pienryhmät H, M, L ja R, B-rakennuksessa (Keko) 4.-6. luokat ja C-rakennuksessa (Koko) 7-9 luokat sekä joustavan perusopetuksen JOPO-ryhmä.

Koulussa on rehtori, virka-apulaisrehtori ja apulaisrehtori sekä kaksi koulusihteeriä. Luokanopettajia on 28, perusopetuksen lehtoreita 21, erityisluokanopettajia 6, erityisopettajia 10, joista kaksi toimii osa-aikaisena sekä vaihteleva määrä päätoimisia tuntiopettajia. Osa tuntiopettajista toimii aineenopettajina, osa samanaikaisopettajina. Vakituisia koulunkäynninohjaajia on 12 ja määräaikaisia vuosittain 3-4.

Oppilashuollossa on koulukuraattori, koulupsykologi ja kolme terveydenhoitajaa. Yksi terveydenhoitajista vastaa vuosiluokista 1-5 ja yksi vuosiluokista 6-9. He ovat kokopäiväisiä, yksi toimii koulussamme osan aikaa.