Järjestyssäännöt

Kasvatuskeskustelut ja koulun kurinpitokäytänteet

Kasvatuskeskusteluissa noudatetaan kaupungin opetussuunnitelman mukaisia periaatteita. Keskustelua järjestettäessä pyritään siihen, että mukana on se aikuinen, joka on ollut osallisena kasvatuskeskusteluun johtaneessa asiassa tai tilanteessa ja että mukana on kaksi koulun aikuista. Huoltajalla on aina mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Kasvatuskeskustelu kirjataan Wilmaan. Keskustelun aikana tai sen jälkeen, jos huoltaja ei ole keskustelussa mukana, oppilas joko itse tai aikuisen avustuksella soittaa huoltajalle ja kertoo tilanteen ja sen, mitä on sovittu. Samalla huoltajalle tarjotaan mahdollisuus siihen, että halutessaan voi tulla jatkamaan keskustelua koululle. Jos huoltajaa ei tavoiteta, tieto laitetaan viestillä tiedoksi. Lisäksi oppilas vie kotiin kasvatuskeskustelun muistion. 

Poissaoloihin puututaan Äänekosken opetuspalveluiden toimintamallilla. Oppilashuollon vuosikelloon on sovittu neljään ajankohtaa, jossa tarkistetaan tilanne luokittain ja se, onko toimittu mallin mukaan.

Jälki-istunto on vaihtoehto silloin, kun toistuvat kasvatuskeskustelut eivät tuota tulosta tai teko on niin räikeä, että siitä on syytä jälki-istuntoa antaa. Jälki-istunnot kirjataan Wilmaan. Alaluokilla pääsääntöisesti oma opettaja vastaa jälki-istunnon valvomisesta, yläluokilla järjestetään jälki-istunto keskitetysti.