TKO08, 2 vvt

TKO08, 2 vvt

Kurssilla keskitytään seuraaviin teemoihin: 
- perusruoanvalmistus- ja leivontamenetelmät 
- suomalainen ja eurooppalainen ruokakulttuuri 
- elinkaaren ja kalenterivuoden juhlat
- erityisruokavaliot 

Arviointi: 
Kurssilla tehdään jatkuvaa arviointia (esim. Wilma-merkinnät ja opettajan antama suullinen palaute). Kurssiin sisältyy yksin tehtävä kirjallinen työ sekä arvioitava ryhmätyö. Itsearviointia ja vertaisarviointia tehdään jatkuvasti kotitaloustöiden onnistumisesta. 

Lukuvuoden päättyessä numeroarviointi.