KE1

Käsitteitä

Selitä käsiteet

Myrkky:

Puhdas aine:

Seos:

Sumu:

Savu:

Vaahto:

Emulsio:

Suspensio eli liete:

Kylläinen liuos:

Liuotin:

Haihduttaminen:

Uuttaminen:

Suodatus:

Tislaus:

Kemiallinen reaktio:

Alkuaine:

Elektroni:

Protoni:

Neutroni:

Yhdiste:

Lähtöaine:

Reaktiotuote:

Reaktionopeus:

Hienojakoisuus:

Väkevyys:

Katalyytti:

Inhibiittori:

Palaminen:

Oksidi:

Häkä:

Hidas palaminen:

Sulamispiste:

Kiehumispiste:

Syttymispiste:

Leimahduspiste: