FY3

Energian tuotanto ja käyttö

Tehdään esitys, jossa kerrotaan energialähteestä ja sen käytöstä.
Valitaan ryhmille aiheet seuraavista
1) öljy,
2) maakaasu,
3) kivihiili,
4) turve,
5) ydinenergia,
6) vesivoima,
7) tuuli,
8) maalämpö,
9) vuorovesi,
10) aallot,
11) aurinkoenergia,
12) biomassa.

Kysymyksiä, joihin työssä tulee olla vastauksia.
- Mikä on energialähteen osuus Suomen koko energiankulutuksesta?
- Miten energialähde syntyy tai on syntynyt?
- Millaisia ominaisuuksia ja erityispiirteitä sillä on?
- Missä sitä käytetään?
- Onko se uusiutuva vai uusiutumaton?
- Saadaanko sitä kotimaasta vai tuodaanko ulkomailta? Mistä?
Mikä on energialähteen riittävyys nykykulutuksella? Mitä ympäristöhaittoja sen käytössä esiintyy?
- Mitkä ovat muut sen tuotantoon ja käyttöön liittyvät riskit?

Esityksessä tulee olla asiat esitettynä lyhyesti ja selkeästi. Kuvien käyttö sallittua jopa suotavaa. Valmiit työt esitellään.