7.lk

Lukuvuosisuunnitelma 7.lk

Englantia opiskellaan läpi vuoden 2h viikossa. Syyslukukaudella teemana on Brittein saaret. Kertaamme ja vahvistamme alakoulussa opittua sanastoa ja rakenteita. Aiheina mm. itsestä, koulusta ja harrastuksista kertominen. Kerrattavia rakenteita ovat mm. preesens, imperfekti, substantiivien monikko ja persoonapronominit.

Kevätlukukaudella teemana on Yhdysvallat. Aihepiirejä ovat mm. asuminen, musiikki, tien neuvominen, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Rakenteista kerrataan artikkelit ja adjektiivien vertailu. Uusina rakenteina opiskellaan mm. aikamuodot perfekti ja pluskvamperfekti. Opiskellaan epäsäännölliset verbit, joista erikseen kokeet.

Arviointi:
- oppitunneilla jatkuvaa arviointia: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA -merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointia vähintään kerran lukuvuoden aikana kirjallisesti
- vertaisarviointia pari-, ja ryhmätehtävissä suullisesti ja/tai kirjallisesti
- sanojen osaamista testataan suullisilla ja/tai kirjallisilla sanakokeilla
- epäsäännölliset verbit testataan kirjallisesti lukuvuoden aikana
- suullinen koe vähintään kerran lukuvuodessa
- syys-, ja kevätlukukaudella pidetään kaksi isompaa koetta (lukuvuoden aikana yhteensä 4 koetta)
- väliarviointi: oppilas antaa itselleen arvosanan siihenastisesta osaamisestaan, josta opettaja antaa tarvittaessa palautetta
- lukuvuoden päättyessä opettajan antama numeroarviointi todistukseen

Tehtävien palauttaminen

  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.